"all around the world" po polsku

EN

"all around the world" - polskie tłumaczenie

EN

all around the world

volume_up
It reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reaguje szybko i odważnie na tragedie ludzkie na całym świecie.
There are emergency and disaster situations all around the world.
Na całym świecie dochodzi do wyjątkowych sytuacji i klęsk.
Not just to myself but to all the other girls all around the world...
Nie tylko za siebie, ale także za reszę dziewczyn na całym świecie...

Przykłady użycia - "all around the world" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
Korzystamy z różnych surowców, wykorzystujemy miejscowe odpady.
EnglishSo teachers and students all around the world are already using this.
Nauczyciele i uczniowie z całego świata korzystają z tego oprogramowania.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reaguje szybko i odważnie na tragedie ludzkie na całym świecie.
EnglishNot just to myself but to all the other girls all around the world...
Nie tylko za siebie, ale także za reszę dziewczyn na całym świecie...
EnglishAnd it means that you now eat products, which can come from all around the world.
Dzięki temu możemy jeść produkty z każdego zakątka ziemi.
English. ~~~ So all around the world people are doing the same thing.
To jest sieć współpracy, więc na całym świecie ludzie robią to samo.
EnglishWhen Intel does surveys all around the world and we say, "Quick response: healthcare."
Musimy przejść od mentalności opieki zdrowotnej typu mainframe do osobistego modelu opieki zdrowotnej.
EnglishThere are emergency and disaster situations all around the world.
Na całym świecie dochodzi do wyjątkowych sytuacji i klęsk.
EnglishIt's actually been spreading all around the world and mainly through our kind of food systems that we're exporting.
Rozprzestrzenia się na całym świecie przez eksport naszych norm żywieniowych.
EnglishSo Valentine's Day is coming up in a couple of days, and these are currently arriving in mailboxes all around the world.
Walentynki nadchodzą za 2 dni. ~~~ I te właśnie docierają do skrzynek na całym świecie.
EnglishWe're starting to see these happening all around the world.
Podobne inicjatywy mają miejsce na całym świecie.
EnglishFinally, all around the world, people have begun to believe that there is something going on very wrong with our climate.
W końcu, na całym świecie ludzie zaczęli wierzyć, że z klimatem dzieje się coś bardzo złego.
EnglishSo somehow we're not making the connect between exporting a good agricultural system that will help feed people all around the world.
Nie widzimy połączenia pomiędzy eksportem rolnictwa, które żywiłoby ludzi świata.
EnglishThey're closed more and more and more all around the world for the same reason, and I believe we shouldn't tolerate that either.
Tego też nie powinniśmy tolerować. ~~~ To nie tylko kwestia czystości.
EnglishDH: So since we started this project, we've been getting hundreds of letters, emails, phone calls from people from all around the world.
Od rozpoczęcia projektu dostajemy setki listów, maili i telefonów z całego świata.
EnglishBut, all around the world, in Japan, in Canada, there's talk about this, of reviving this in the United States.
Ale -- na całym świecie, w Japonii, w Kanadzie -- mówi się o tym -- o wznowieniu tego w Stanach Zjednoczonych.
EnglishThis promotes speculation because, all around the world, the possibility and necessity of transporting feedstuff is increasing.
Sprzyja to spekulacjom, ponieważ na całym świecie zwiększa się możliwość i konieczność transportowania pasz.
EnglishAll around the world climates are mixed up.
EnglishSo my co-author, Roo Rogers, and I have actually gathered thousands of examples from all around the world of collaborative consumption.
Razem z moim współpracownikiem, Roo Rogers, zebraliśmy tysiące przykładów dzielonej konsupcji z całego świata.