EN

all around {przyimek}

volume_up
all around (też: towards)
It seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us.
Wydaje mi się, że wszędzie dookoła istnieje ukryty potencjał.
(Laughter) ~~~ Another technology that we see all around us out here is hybrid cars.
Inna technologia, którą widzimy dookoła nas to samochody hybrydowe.
And we laid out the zoning, but of course, people could build all around it however they wanted to.
Rozplanowaliśmy te strefy, ale oczywiście, ludzie mogli budować dookoła jak chcieli.
all around
Nazizm i komunizm były naokoło.

Przykłady użycia - "all around" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Wszystkie te agencje wydają około 1 miliarda euro rocznie pieniędzy podatników.
EnglishAnd we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
Edukujemy nasze dzieci, mamy mniej dzieci, generalnie dobre wieści dokoła.
EnglishI'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
Jestem taki mądry." ~~~ Patrzysz za siebie i widzisz wielkie zniszczenie.
EnglishYou've seen them all around, especially these days as radars are cheaper.
Widzieliście je wielokrotnie, szczególnie ostatnio, od kiedy radary potaniały.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Pozwolił jej zawiązać nasiona, zebrał je i posadził na swoich 30 akrach.
EnglishAnd you get to make these spot comparisons between people all around the globe.
Można również dokonać na miejscu porównania ludzi z całego świata.
EnglishThey traveled all around Europe and sold by the hundreds or by the thousands.
Wożono je po całej Europie, i sprzedawano setkami albo i tysiącami.
EnglishSo, we've been doing this experiment for 15 years, and we see the stars go all the way around.
Prowadzimy obserwacje od 15 lat i widzimy, że gwiazdy wykonują całkowite okrążenie.
English(Laughter) ~~~ Another technology that we see all around us out here is hybrid cars.
Inna technologia, którą widzimy dookoła nas to samochody hybrydowe.
EnglishSo you can see what you look like from the back or all the way around, as you look.
Kiedy spojrzysz w lustro, widać jak wyglądasz z tyłu, czy dookoła.
EnglishSo we've created formulations for all around the world using regional byproducts.
Korzystamy z różnych surowców, wykorzystujemy miejscowe odpady.
EnglishSo teachers and students all around the world are already using this.
Nauczyciele i uczniowie z całego świata korzystają z tego oprogramowania.
English. ~~~ Because we've got people in all five, around us.
Będziecie mówić językami 5 etapów, bo ludzie wokół należą do wszystkich pięciu.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Reaguje szybko i odważnie na tragedie ludzkie na całym świecie.
EnglishIt is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Trudno jest przemawiać, kiedy wokół panuje takie zamieszanie.
EnglishSo there's a lot of opportunities that are going to arise around Wikipedia all over the world.
Na całym świecie pojawi się więc dużo możliwości wykorzystania Wikipedii.
EnglishNot just to myself but to all the other girls all around the world...
Nie tylko za siebie, ale także za reszę dziewczyn na całym świecie...
EnglishIt seems to me that there is this latent potential everywhere, all around us.
Wydaje mi się, że wszędzie dookoła istnieje ukryty potencjał.
EnglishAnd we laid out the zoning, but of course, people could build all around it however they wanted to.
Rozplanowaliśmy te strefy, ale oczywiście, ludzie mogli budować dookoła jak chcieli.

Synonimy (angielski) dla "all-around":

all-around

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all around"

around przysłówek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish