"all along" po polsku

EN

"all along" - polskie tłumaczenie

EN

all along {przysłówek}

volume_up
We have been pushing for that all along and we would very much like to see that cooperation producing fruit.
Przez cały czas ją forsowaliśmy i bardzo chcielibyśmy ujrzeć wyniki tej współpracy.
Indeed, all along we have argued that a resolved Kosovo helps Serbia's EU aspirations, and today we repeat that we want them to succeed.
W istocie, przez cały czas twierdziliśmy, że rozstrzygnięta sprawa Kosowa pomaga aspiracjom Serbii do członkostwa w UE, zaś dzisiaj powtarzamy, że chcemy, by odnieśli sukces.

Przykłady użycia - "all along" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Wszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
EnglishI don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.
Nie wierzę w takie rzeczy, ale interesujące jest to, że zaproponował proste rozwiązanie.
EnglishYou can do amazing things when you realize what nature has been doing all along.
Możecie zrobić zaskakujące rzeczy, kiedy zdacie sobie sprawę co natura jest w stanie zrobić.
EnglishAll along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
Od zawsze bronię praw człowieka, ale prawa człowieka są takie same na całym świecie.
EnglishThis is a battle we all fight every day, along with trying to get to the gym.
To bitwa, którą toczymy każdego dnia wraz z próbą pójścia do siłowni.
EnglishAnd all along the sides of these chimneys is shimmering with heat and loaded with life.
Wokół ścian tych kominów skrzy się z gorąca i roi się od żywych stworzeń.
EnglishWe should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
W związku z tym powinniśmy w odpowiedni sposób wzmocnić wszystkie instrumenty rolno-środowiskowe.
EnglishBecause these rivers are the lifeblood of people all along their course.
są gwarancją przeżycia dla ludzi, którzy mieszkają wzdłuż ich biegu.
English(DE) Mr President, we would all certainly go along with this.
(DE) Panie przewodniczący! Wszyscy z pewnością byśmy się do tego przychylili.
EnglishAnd certainly, we could have been shoveling out those fire hydrants all along, and many people do.
Oczywiście mogliśmy odśnieżać te wszystkie hydranty bez tego, i wielu ludzi robiło to.
EnglishWe have been pushing for that all along and we would very much like to see that cooperation producing fruit.
Przez cały czas ją forsowaliśmy i bardzo chcielibyśmy ujrzeć wyniki tej współpracy.
EnglishHair started growing in all sorts of places, along with other things.
Tu i tam zaczęły rosnąć włosy, rosły też inne części ciała.
EnglishIt is this feeling that I convey, along with all of the other victims of the war in the Balkans.
I to je chcę wyrazić, wraz z innymi ofiarami wojny na Bałkanach.
EnglishI think that this is an aim that we should all work for, along with the spirit of free movement.
Myślę, że jest to cel, na rzecz którego wszyscy powinniśmy pracować w duchu swobodnego przepływu.
EnglishAnd all the way along the glacier we saw these big pools of melting ice.
A wzdłuż niego wielkie rozlewiska topniejącego lodu.
EnglishIn the glass panels all along is sort of the history of imagination.
Widać tu na niższym poziomie książki i przedmioty.
EnglishIt is a threat which I observe in Sweden and, along with all of you, throughout the EU.
Stanowi to zagrożenie, którego pojawienie się obserwuję w Szwecji, i tak jak wszyscy państwo tu obecni, w całej UE.
EnglishThis reform has benefited large wine industry most of all, along with some importers...
Na reformie tej skorzystali przede wszystkim duzi wytwórcy z sektora winiarskiego, a także niektórzy importerzy ...
EnglishThere needs to be a particularly close bond between all these links, along with open communication.
Między tymi członami musi istnieć szczególnie bliski związek. Należy też zapewnić otwarty system informacji.
EnglishAnd as they're shaped, they're raised again, all along proving that they're alive, and developing character.
Podczas gdy są one formowane, znowu rosną, cały czas dowodząc, że żyją, i rozwijają swój charakter.

Synonimy (angielski) dla "all along":

all along

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all along"

along przysłówek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik