"alkaloid" po polsku

EN

"alkaloid" - polskie tłumaczenie

PL

"alkaloid" - angielskie tłumaczenie

EN

alkaloid {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
Alkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bulgaria
Alkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bułgaria
ergot alkaloids (like ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine and methylergonovine used to
alkaloidy sporyszu (takie jak ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metylergonowina
If you are taking medicines that contain ergot alkaloids (used to treat migraines).
Jeśli pacjent stosuje leki zawierające alkaloidy sporyszu (stosowane w leczeniu migreny).
PL

alkaloid {męski}

volume_up
1. Chemia
alkaloid
Alkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bułgaria
Alkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bulgaria
alkaloidy sporyszu (takie jak ergotamina, dihydroergotamina, ergonowina i metylergonowina
ergot alkaloids (like ergotamine, dihydroergotamine, ergonovine and methylergonovine used to
Jeśli pacjent stosuje leki zawierające alkaloidy sporyszu (stosowane w leczeniu migreny).
If you are taking medicines that contain ergot alkaloids (used to treat migraines).

Przykłady użycia - "alkaloid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bulgaria
Alkaloid Ltd 21 " Tzar Boris III " Blvd., 1000 Sofia Bułgaria
Englishr alkaloid derivatives could lead to severe vasoconstriction (“ ergotism”) with possibly necrosis of the
przyczyną silnego zwężenia naczyń (“ zatrucia sporyszem ”) z ewentualną groźbą wystąpienia martwicy kończyn.
EnglishCaution should be exercised in patients suffering from migraine who are currently being treated with ergot alkaloid vasoconstrictors.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z migreną, którzy obecnie są leczeni alkaloidem sporyszu zwężającym naczynia.
EnglishEMEND 40 mg should be used with caution in patients receiving pimozide, terfenadine, astemizole, cisapride, or ergot alkaloid derivatives.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu EMEND 40 mg u pacjentów przyjmujących pimozyd, terfenadynę, astemizol, cyzapryd lub pochodne alkaloidów sporyszu.
EnglishCo-administration of fosaprepitant with ergot alkaloid derivatives, which are CYP3A4 substrates, may result in elevated plasma concentrations of these medicinal products.
Jednoczesne stosowanie fosaprepitantu z pochodnymi alkaloidów sporyszu będącymi substratami CYP3A4 może spowodować podwyższenie stężeń osoczowych tych leków.
EnglishCo-administration of EMEND with ergot alkaloid derivatives, which are CYP3A4 substrates, may result in elevated plasma concentrations of these active substances.
Podczas jednoczesnego stosowania produktu EMEND i pochodnych alkaloidów sporyszu, które są substratami CYP3A4, może wystąpić zwiększenie stężenia tych substancji czynnych w osoczu.
EnglishEMEND (40 mg) should be used with caution in patients receiving concomitant administration of pimozide, terfenadine, astemizole, cisapride or ergot alkaloid derivatives.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu EMEND (40 mg) u pacjentów przyjmujących jednocześnie pimozyd, terfenadynę, astemizol, cyzapryd lub pochodne alkaloidów sporyszu.
Englishau Ergot alkaloid derivatives (such as ergotamine and dihydroergotamine) By extrapolation from erythromycin A and josamycin, concomitant medication of Levviax and
Wnioskując na podstawie wyników uzyskanych w badaniach erytromycyny A i josamycyny można stwierdzić, że jednoczesne stosowanie preparatu Levviax i pochodnych alkaloidów sporyszu może być nic