EN

alive {przymiotnik}

volume_up
They just happened to be alive instead of circuit boards.
Tyle, że były to żywe organizmy, a nie układy scalone.
We're still killing bluefin tuna; truly endangered and much more valuable alive than dead.
Wciąż zabijamy zagrożone wyginięciem tuńczyki błękitnopłetwe, które są o wiele cenniejsze żywe, niż martwe.
And we were using a special trawling net that we were able to bring these animals up alive.
Używaliśmy specjalnej sieci dzięki której mogliśmy wyłowić te zwierzęte żywe.
We wish for the world around us to be alive and very healthy.
Pragniemy, by świat wokół nas był żywy i bardzo zdrowy.
It turns out that that particular one was the first live one of that ever taken alive.
Na głębokości złapałem tę małą rybę, Później dowiedziałem się, że był pierwszym okazem z tego gatunku, złapany żywy.
No one, apparently, has left this prison alive.
Tego więzienia nikt jeszcze nie opuścił żywy.
alive (też: active, full of life, living)
It was alive once, hunted, stolen, stretched.
Kiedyś była żywa, upolowana, skradziona, i naciągnięta.
We must keep the debate alive and kicking in Europe so as to establish the role of a single European Prosecutor.
Musimy utrzymać żywą debatę w Europie, aby stworzyć funkcję jednolitego europejskiego prokuratora.
I eventually made it to Hawaii still alive.
W końcu dotarłam żywa na Hawaje.
alive (też: the living)
I don't know, but in fact it is a fully living brain that we have managed to keep alive to do our bidding.
Więc teraz mamy kompletny żyjący mózg minoga. ~~~ Czy rozmyśla minogowe myśli, siedząc w swoim odżywczym ośrodku?
And then here's a shocker: even America's most sexiest man alive, the sexiest man alive gets romantically played these days in a movie.
I teraz coś szokującego: nawet najseksowniejszy żyjący Amerykanin, najseksowniejszy żyjący mężczyzna przeżywa dziś w filmach miłosne rozterki.
To żyjąca osoba.

Przykłady użycia - "alive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
English. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
Starzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Mam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Wszyscy chcielibyśmy, aby wciąż żył i nie padł ofiarą brutalnego morderstwa.
EnglishSome of them are still alive, while their descendants number almost 800 000.
Niektórzy z nich jeszcze żyją, a liczba ich potomków wynosi prawie 800 tysięcy.
EnglishAnd we tell other people, "Do this, do this, do this," until this thing comes alive.
Mówimy innym ludziom, "Zrób to, zrób to, zrób tamto", do czasu urzeczywistnienia.
English. ~~~ And I saw my work come alive.
Siedziałem tam, jak wy teraz, na widowni i patrzyłem, jak moje prace budzą się do życia.
EnglishBut ye that did cleave unto Jehovah your God are alive every one of you this day.
A wy, którzyście trwali przy Panu, Bogu waszym, żyjecie wszyscy aż do dnia dzisiejszego.
EnglishThese bacteria are not passive riders, these are incredibly important, they keep us alive.
Bakterie te nie są biernymi bytami są niezwykle ważne, utrzymują nas przy życiu.
EnglishNevertheless, they are still alive, and I think solidarity is the key.
Niemniej jednak są one wciąż obecne i sądzę, że solidarność będzie tu kluczowa.
EnglishThis upsets the essential functions that keep the cell alive, and kills the bacteria.
Pozbawia to bakterii niezbędnych do życia funkcji i powoduje ich śmierć.
EnglishThen they had swallowed us up alive, When their wrath was kindled against us;
Tedyćby nas byli żywo pożarli w rozpaleniu gniewu swego przeciwko nam;
EnglishLeave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me.
Zaniechaj sierotek twoich, ja je żywić będę, a wdowy twoje we mnie ufać będą.
EnglishAnd many people in this audience probably wouldn't be alive if doctors didn't do this.
Wiele ludzi z widowni pewnie już by nie żyło, jeśli lekarze nie stosowaliby tej metody.
EnglishThis would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
Panie przewodniczący! Byłby to jeden ze sposobów utrzymania przy życiu demokracji w Europie.
EnglishAnd it shall come to pass in that day, that a man shall keep alive a young cow, and two sheep;
I stanie się dnia onego, że ledwie człowiek żywo krówkę, albo dwie owce zachowa.
EnglishAnd they, when they heard that he was alive, and had been seen of her, disbelieved.
A oni usłyszawszy, iż żyje, a iż jest widziany od niej, nie wierzyli.
EnglishAnd we were using a special trawling net that we were able to bring these animals up alive.
Używaliśmy specjalnej sieci dzięki której mogliśmy wyłowić te zwierzęte żywe.
EnglishTo me it's an incredible privilege to be alive now and to be able to witness this thing.
To niezwykła chwila w historii życia, która będzie zapamiętana na zawsze.
EnglishObviously any of these women who are still alive today are very old.
Oczywiście dzisiaj te kobiety, które jeszcze żyją są osobami starszymi i wiekowymi.

Synonimy (angielski) dla "alive":

alive
aliveness