EN

alienation {rzeczownik}

volume_up
alienation
This real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
To prawdziwe poczucie wyobcowania od tej cząstki nas, która podjęła decyzję, której żałujemy.
Our failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Nieuwzględnienie tego w dokumencie jest świadectwem naszej głębokiej arogancji i wyobcowania ze świata.
In this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
W tej historii widzimy głębokie konsekwencje wzajemnego wyobcowania ludzi.
alienation

Przykłady użycia - "alienation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
To prawdziwe poczucie wyobcowania od tej cząstki nas, która podjęła decyzję, której żałujemy.
EnglishIn this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
W tej historii widzimy głębokie konsekwencje wzajemnego wyobcowania ludzi.
EnglishOur failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Nieuwzględnienie tego w dokumencie jest świadectwem naszej głębokiej arogancji i wyobcowania ze świata.
EnglishIn Richter’s text surface Tom and Joy suffer from the alienation of the working conditions they have chosen for themselves.
Tekst Richtera opowiada o kobiecie i mężczyźnie, którzy cierpią z powodu alienacji będącej konsekwencją zaakceptowanych przez nich stosunków pracy.
EnglishNot only did both strategies fail, but they are responsible for the emergence of Islamic fundamentalists and the alienation of secular parts of the civil society.
Obydwie te strategie nie tylko zawiodły, ale też odpowiadają za pojawienie się islamskiego fundamentalizmu i za wyobcowanie świeckich warstw społeczeństwa obywatelskiego.