EN

alien {rzeczownik}

volume_up
Now, if an alien came to earth -- let's call him Joe -- what would Joe see?
Gdyby na Ziemię przybył kosmita, nazwijmy go Joe, to co by zobaczył?
The other possibility -- (Laughter) -- is, perhaps, Enrico Fermi himself was an alien.
. ~~~ (Śmiech)...że sam Enrico Fermi był kosmitą.
It's amazing to think that this is actually on earth; it looks like aliens in an alien environment.
Niesamowite, że coś takiego znajduje się na Ziemi. ~~~ Wyglądają jak kosmici gdzieś w obcej galaktyce.
They that dwell in my house, and my maids, count me for a stranger; I am an alien in their sight.
Komornicy domu mego, i służebnice moje mają mię za obcego, cudzoziemcem stałem się w oczach ich.
Our inheritance is turned unto strangers, Our houses unto aliens.
Dziedzictwo nasze obrócone jest do obcych, a domy nasze do cudzoziemców.
Rescue me, and deliver me out of the hand of aliens, Whose mouth speaketh deceit, And whose right hand is a right hand of falsehood.
Wybawże mię, a wyrwij mię z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich prawica omylna;
The aliens mixed in with humans around the area of the junior high school.
Obcy pomieszali się z ludźmi wokół placu Szkoły Wyższej.
The UFO aliens used the junior high school to further their plans.
Obcy używali Szkoły Wyższej aby dokończyć plany.
You really do have to go and see his latest film, "Aliens of the Deep."
Naprawdę polecam jego ostatni film, "Obcy z głębin".

Przykłady użycia - "alien" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd that life enjoys a three-dimensional existence, which is alien to us.
I te organizmy cieszą się istnieniem w trzech wymiarach, które jest nam obce.
EnglishThe other possibility -- (Laughter) -- is, perhaps, Enrico Fermi himself was an alien.
Inną możliwością jest... ~~~ (Śmiech)...że sam Enrico Fermi był kosmitą.
EnglishI am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
EnglishNow, if an alien came to earth -- let's call him Joe -- what would Joe see?
Gdyby na Ziemię przybył kosmita, nazwijmy go Joe, to co by zobaczył?
EnglishIt's a surprise that it has humanity, but also man-made, future, alien associations.
A jednak jest ludzki element, ludzkie dzieło, przyszłość, obcość.
EnglishThey actually said that one of the stars you see in the spectra is an alien.
Porównując zawartość pierwiastków w różnych gwiazdach odkryto, że mamy w Galaktyce gwiazdy obce.
EnglishIt needs to be one smart puppy, able to navigate and make decisions on its own in an alien ocean.
Musi być sprytny, musi umieć sam pływać oraz sam podejmować decyzje w obcym oceanie.
EnglishI might not really go to an alien world on a spaceship someday -- that seemed pretty darn unlikely.
Było raczej niemożliwe żebym kiedykolwiek poleciał do jakiegoś pozaziemskiego świata.
EnglishUse of alien and locally absent species in aquaculture (
Wykorzystanie w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (
EnglishIn fact, they saw this people who landed at their shores as alien.
Ludzi, którzy tu przypłynęli postrzegali jako obcych przybyszów.
EnglishObviously, for some reason women in particular feel the EU is somehow alien to them.
Najwyraźniej z jakiegoś powodu zwłaszcza kobiety uważają, że Unia Europejska jest im w jakimś stopniu obca.
EnglishThey that dwell in my house, and my maids, count me for a stranger; I am an alien in their sight.
Komornicy domu mego, i służebnice moje mają mię za obcego, cudzoziemcem stałem się w oczach ich.
EnglishIf Joe jumped in a coral reef, there are many things the alien could see.
Gdyby trafił na rafę koralową mógłby wiele zobaczyć.
EnglishAquaculture: alien and locally absent species (vote)
Akwakultura: gatunki obce i niewystępujące na danym obszarze (głosowanie)
EnglishWISHING to prevent the institution of asylum being resorted to for purposes alien to those for which it is intended;
PRAGNĄC zapobiec wykorzystywaniu instytucji azylu do innych celów niż zamierzone,
EnglishIt has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
Sugerowano, że takie ideały są w jakiś sposób obce Azji.
EnglishIt's amazing to think that this is actually on earth; it looks like aliens in an alien environment.
Niesamowite, że coś takiego znajduje się na Ziemi. ~~~ Wyglądają jak kosmici gdzieś w obcej galaktyce.
EnglishThe fire gave way, Earth emerged -- but this was an alien planet.
Zestala się na powierzchni, kształtowana przez ogień.
EnglishI loved her, and then she went out into that strange, alien land.
w poszukiwaniu plaży, której nigdy nie widziała.
EnglishWe changed our logo, for the day, from the alien to a Splashy, to sort of help the cause.