"Ali" po polsku

EN

"Ali" - polskie tłumaczenie

volume_up
Ali {nazwa wł.}
PL
PL

"Ali" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Ali {nazwa własna}

volume_up
In 1975, Muhammad Ali gave a lecture at Harvard University.
Mohammed Ali wygłosił wykład na Uniwersytecie w Harwardzie.
It rightly criticises Ali Abdullah Saleh and Bashar al-Assad, but not the King of Bahrain.
Słusznie krytykuje się w niej Ali Abdullaha Saleha i Bashara al-Assada, ale nie króla Bahrajnu.
That summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.
Tamtego lata moja żona Ali i ja pojechaliśmy do Etiopii.
PL

Ali {męski}

volume_up
Ali
volume_up
Ali {nazwa wł.}
Mohammed Ali wygłosił wykład na Uniwersytecie w Harwardzie.
In 1975, Muhammad Ali gave a lecture at Harvard University.
Słusznie krytykuje się w niej Ali Abdullaha Saleha i Bashara al-Assada, ale nie króla Bahrajnu.
It rightly criticises Ali Abdullah Saleh and Bashar al-Assad, but not the King of Bahrain.
Tamtego lata moja żona Ali i ja pojechaliśmy do Etiopii.
That summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.

Przykłady użycia - "Ali" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
EnglishWhat relations did European countries have with Mr Gaddafi, Mr Ben Ali, Mr Mubarak?
Jakie stosunki łączyły kraje europejskie z Kadafim, Ben Alim czy Mubarakiem?
EnglishWe do not think that Mr Ben Ali has ever been invited to the European Parliament.
Nie wydaje nam się, aby pan Ben Ali był kiedykolwiek zapraszany do Parlamentu Europejskiego.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.
EnglishThe assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
Majątek rodzin Ben Alich i Trabelsich należy nie tylko poddać kontroli, ale i zamrozić.
EnglishEverybody appears to be waking up today to the corruption of Mr Ben Ali's regime.
Wydaje się, że dopiero teraz wszyscy zaczynają sobie zdawać sprawę z ogromu korupcji reżimu Ben Alego.
EnglishAll we have to do is look at the treatment given to Mr Ben Ali in recent months.
Wystarczy tylko przyjrzeć się temu, jak odnoszono się do jej prezydenta Ben Alego w ostatnich miesiącach.
EnglishIt rightly criticises Ali Abdullah Saleh and Bashar al-Assad, but not the King of Bahrain.
Słusznie krytykuje się w niej Ali Abdullaha Saleha i Bashara al-Assada, ale nie króla Bahrajnu.
EnglishIn Tunisia, Ben Ali was only the second leader since independence 53 years ago.
W Tunezji prezydent Ben Ali jest dopiero drugim przywódcą od czasu uzyskania niepodległości 53 lata temu.
EnglishOn 25 October, Mr Ben Ali was re-elected for a fifth term, gaining more than 89% of the vote.
25 października Ben Ali został wybrany na piątą kadencję przy poparciu ponad 89 % głosujących.
EnglishOnly a few, such as the Dutch citizen Ayaan Hirsi Ali, dare come out with it.
Jedynie nieliczne osoby, takie jak obywatelka Holandii Ayaan Hirsi Ali, mają odwagę otwarcie o tym mówić.
EnglishSince the end of the Ben Ali dictatorship, Tunisia has been a free country.
Po upadku dyktatury Ben Alego Tunezja jest wolnym krajem.
EnglishTherefore, we have considerable leverage here in the EU over President Ali Abdullah Saleh.
Oznacza to, że jako UE możemy w znaczący sposób wywierać presję na prezydenta Alego Abdullaha Saleha.
EnglishPerhaps we should expect to see Mr Ben Ali, a recently retired dictator, at the head of the queue.
A może na końcu tej kolejki powinniśmy się spodziewać emerytowanego dyktatora, pana Ben Alego?
EnglishIn 1975, Muhammad Ali gave a lecture at Harvard University.
W 1975 r. Mohammed Ali wygłosił wykład na Uniwersytecie w Harwardzie.
EnglishAnd inside I've just been listening to Nusrat Fateh Ali Khan because he's chaotic.
A w duchu właśnie słuchałem Nusrat'a Fateh Ali Khan'a [pakistańskiego śpiewaka], ponieważ jest taki chaotyczny.
EnglishI was not the one who invited Mr Ben Ali to the European Parliament.
To nie ja zaprosiłem Ben Alego do Parlamentu Europejskiego.
EnglishLess than a month later, nationwide protests have brought about the definitive departure of President Ben Ali.
Niecały miesiąc później protesty w całym kraju doprowadziły do ustąpienia prezydenta Ben Alego.
EnglishThere are well-founded fears that the Ben Ali clan and his enterprises are also profiting from EU money.
Istnieją uzasadnione obawy, że klan Ben Alego i jego przedsiębiorstwa także korzystają ze środków UE.
EnglishThat summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.
Tamtego lata moja żona Ali i ja pojechaliśmy do Etiopii.

Synonimy (angielski) dla "Ali":

Ali