"Algerian" po polsku

EN

"Algerian" - polskie tłumaczenie

EN

Algerian {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "Algerian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd then, as he was a staunch anti-colonialist, he made false papers for Algerians during the Algerian war.
A potem, ponieważ był zagorzałym antykolonialistą, wyrabiał fałszywe papiery dla Algierczyków podczas wojny w Algierii.
EnglishHis Algerian uncle has fallen seriously ill.
EnglishAs a Franco-Algerian, I am committed to the Maghreb and I campaign for a united, pluralist and democratic Maghreb.
Jako Francuzka pochodzenia algierskiego jestem oddana Maghrebowi i działam na rzecz zjednoczonego, pluralistycznego i demokratycznego Maghrebu.
EnglishAfter the Algerian war, at the heart of the international resistance movements, his name circulated and the whole world came knocking at his door.
Po wojnie algierskiej, w sercu międzynarodowych ruchów oporu, krążyło jego imię i cały świat pukał do jego drzwi.
EnglishSome of you might have heard of the Algerian artist Baya Mahieddine, but I doubt a lot of people know that this artist worked in Picasso's studio in Paris in the 1930s.
Niektórzy z was mogli słyszeć o algierskiej artystce Baya'i Mahieddine, ale pewnie niewiele osób wie, że pracowała w studiu Picassa w Paryżu, w latach 30.
EnglishNext week, the Moroccan and Algerian foreign ministers, as well as the Polisario Front, are invited to attend a meeting of the Committee of Foreign Affairs.
Ministrowie spraw zagranicznych Maroka i Algerii, a także przedstawiciele Frontu Polisario zostali zaproszeni do udziału w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu.