EN

algebra {rzeczownik}

volume_up
1. Matematyka
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Jeszcze niżej jest algebra dla gimnazjum i szkoły średniej oraz wstęp do różniczkowania.
But you will need to know eighth-grade algebra, and we're going to do serious experiments.
Ale będziecie musieli posługiwać się algebrą z ósmej klasy, i będziemy wykonywać poważne eksperymenty.
Wiem, że algebra może być skomplikowana.
PL

algebra {żeński}

volume_up
1. Matematyka
algebra
Jeszcze niżej jest algebra dla gimnazjum i szkoły średniej oraz wstęp do różniczkowania.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Ale będziecie musieli posługiwać się algebrą z ósmej klasy, i będziemy wykonywać poważne eksperymenty.
But you will need to know eighth-grade algebra, and we're going to do serious experiments.
Wiem, że algebra może być skomplikowana.
I know algebra can be complicated.

Przykłady użycia - "algebra" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFurther down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
Jeszcze niżej jest algebra dla gimnazjum i szkoły średniej oraz wstęp do różniczkowania.
EnglishFurther down, you start getting into pre-algebra and early algebra.
Niżej dochodzimy do wstępu do algebry i algebry dla początkujących.
EnglishSo imagine your kid's algebra textbook in seventh grade.
Dobrze, więc wyobraźcie sobie książkę dla dzieci do algebry do siódmej klasy.
EnglishGigantic mistake: I'm finding a lot of kids who need to skip algebra, go right to geometry and trig.
W czymś wybitnym, ale słabym w czymś innym. ~~~ Ja byłam słaba z algebry.
EnglishI have linear algebra, science, physics, even nowadays, chemistry and biology, as you've seen.
Mam algebrę liniową, nauki przyrodnicze, fizykę, nawet w dzisiejszych czasach, chemię i biologię.
EnglishBut you will need to know eighth-grade algebra, and we're going to do serious experiments.
Ale będziecie musieli posługiwać się algebrą z ósmej klasy, i będziemy wykonywać poważne eksperymenty.
EnglishNow that's back from high school algebra, but let's take a look.
Jak zresztą wynika ze szkolnej algebry. ~~~ Ale spójrzmy.
EnglishAnd where I was bad was algebra.
Ale rozumiecie, są różne umysły, nie tylko wizualne.
EnglishMy older brother Panaki Bose spent hours of his time explaining atoms to me when I barely understood basic algebra.
Mój starszy brat, Panaki Bose, spędził długie godziny na wyjaśnianiu mi struktury atomów, kiedy ledwo rozumiałam podstawy algebry.
EnglishI know algebra can be complicated.
EnglishGeorge Boole took Leibniz's binary code and created Boolean algebra, and John von Neumann took Boolean algebra and created the digital computer.
George Boole stworzył z kodu binarnego Leibniza algebrę Boole'a, a John von Neumann z algebry Boole'a stworzył komputer cyfrowy.

Synonimy (angielski) dla "algebraic":

algebraic

Synonimy (polski) dla "algebra":

algebra