"algal" po polsku

EN

"algal" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

algal {przymiotnik}

volume_up
algal
volume_up
algowy {przym. m.}

Przykłady użycia - "algal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is from the coast of Brittany, which is being enveloped in this green, algal slime.
To zdjęcie z wybrzeża Bretanii, pokrytego szczelnie zielonym mułem z glonów.
EnglishThese same infections create harmful algal blooms.
EnglishIn particular, overfertilisation and algal blooms caused by excess nutrient run-off are threatening the ecological equilibrium of the Baltic Sea.
Równowadze ekologicznej Morza Bałtyckiego zagrażają w szczególności nadmiar związków odżywczych i wykwity alg wywołane nadmiernym wypłukiwaniem nawozów.