"Alfred" po polsku

EN

"Alfred" - polskie tłumaczenie

volume_up
Alfred {nazwa wł.}
PL
PL

"Alfred" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Alfred {nazwa własna}

volume_up
Germany Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
UCB-Group, Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel Str.
UCB- Group, Schwarz Pharma AG Alfred- Nobel Str.
PL

Alfred {męski}

volume_up
Alfred
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
Germany Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
UCB- Group, Schwarz Pharma AG Alfred- Nobel Str.
UCB-Group, Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel Str.

Przykłady użycia - "Alfred" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
(Śmiech) To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya. ~~~ To mój drugi ulubiony cytat z Kinseya.
EnglishOne fine day Alfred Kinsey decided to calculate the average distance traveled by ejaculated semen.
Pewnego pięknego dnia, Kinsey postanowił zmierzyć odległość, na jaką leci nasienie po wytrysku.
EnglishThey're called "Equivalents," after Alfred Stieglitz's work.
Nazywają się "Ekwiwalenty" na cześć pracy Alfreda Stieglitza.
EnglishGermany Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
EnglishHow many of you have seen the Alfred Hitchcock film "The Birds"?
EnglishAlfred Döblin Bursary of the Berlin Academy of the Arts
EnglishSchwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred-Nobel-Str.
Schwarz Pharma Deutschland GmbH Alfred- Nobel- Str.
EnglishUCB-Group, Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel Str.
EnglishMalta Alfred Gera and Sons Ltd.
EnglishUCB GmbH Alfred-Nobel-Str.
EnglishWell, if you go back in the literature, there’s a man who knew more about Boranes than anyone alive then or since, Alfred Stock, he synthesized all of them.
Według literatury, jest ktoś, kto wiedział o boranach najwięcej pod słońcem. ~~~ Alfred Stock, zsytetyzował je wszystkie.
English1992 Alfred Döblin Scholarship (Academy of the Arts), Scholarship from the Cultural Fund Foundation and Scholarship for Berlin Writers of the Berlin Department of Science, Research and Culture
1992 Stypendium imienia Alfreda Döblina (Akademia Sztuk), stypendium fundacji Kulturfonds oraz Stypendium dla Berlińskich Pisarzy przyznawane przez Wydział Kultury Senatu miasta Berlina

Synonimy (angielski) dla "Alfred":

Alfred