"Alex" po polsku

EN

"Alex" - polskie tłumaczenie

volume_up
Alex {nazwa wł.}
EN

Alex {nazwa własna}

volume_up
1. ogólne
There is also a chance to meet the life-size figures of Anna and Alex, who are the heroes of the children’s story “Anna and Alex take on the banknote forgers”.
Będzie można także poznać Anię i Aleksa, bohaterów książeczki „Ania i Aleks na tropie fałszerzy banknotów”.
2. "Alexandra"
Alex (też: Alexandra)
volume_up
Ola {f.} [zdr.] (Aleksandra)

Przykłady użycia - "Alex" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhen people hear Alex speaking my words, do they experience a disconnect?
Kiedy ludzie słyszą, jak Alex wypowiada moje słowa, czy czują się ode mnie odcięci?
EnglishI wrote a blog about it and actually got a comment from the actor who played Alex.
Napisałem o tym blog i otrzymałem komentarz aktora, który grał Alexa.
EnglishThen Apple released the Alex voice, which was the best I'd heard.
Potem Apple wypuścił głos Alex, najlepszy, jaki do tamtej pory słyszałem.
EnglishAnd I have learned so much from Chris and Kevin and Alex and Herbert and all of these young men.
Mnóstwo się nauczyłam od Chrisa, Kevina, Alexa i Herberta i wielu innych.
EnglishThere's Francis up on the upper right, and Alex Rich -- the M.D.-turned-crystallographer -- is next to me.
To Francis na górze po prawej i Alex Rich -- krystalografer -- zaraz obok mnie.
EnglishAnd you say, "Hey, Alex. Look at this parking lot where we started.
I mówisz: „Patrz, Alex, to jest parking, na którym zaczynaliśmy.
EnglishBut it was that work that was seen by Alex McDowell, one of the world's legendary production designers.
Ale to te prace zobaczył Alex McDowell, jeden z legendarnych dyrektorów artystycznych.
EnglishAlex Garden says, "To be successful put your nose down in something and get damn good at it."
Alex Garden: "Poświęć się czemuś i stań się w tym dobry." ~~~ KUNSZT.
EnglishAlex, you've already done that... by walking off the plane.
Alex, przecież ty właśnie to zrobiłeś...... wychodząc z tego samolotu.
EnglishBut so far, the Apple Alex voice is the best one I've heard.
Ale jak dotąd Apple'owski Alex to najlepszy głos, jaki słyszałem.
EnglishAlex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
EnglishAlex, in some ways, said it best. ~~~ He said, "We used to feel like nobodies, but now we feel like somebodies."
Alex ujął to najlepiej: "Czuliśmy się jak nikt, teraz czujemy się jak ktoś.
EnglishIf that's the case, Alex... why did you really get off the plane?
Skoro tak mówisz...... to dlaczego wysiadłeś z samolotu?
EnglishThe robot I'm holding in my hand is this one, and it's been created by two students, Alex and Daniel.
Robot, którego mam w ręce jest jednym z nich i został stworzony przez 2 studentów, Alexa i Daniela.
EnglishHey, Alex, I'm sorry I kneed you and roughed you up in there.
Hej Alex, przepraszam, że tak cię trochę potarmosiłam.
EnglishSo I would say, "Alex, I know that it's terribly difficult.
Więc mówię: „Alex, wiem, że to jest szalenie trudne.
EnglishMy brother George... he told me to go keep an eye on Alex.
EnglishTucker, this is Special Agent Alex Scott.
Generale Tucker, to jest agent specjalny Alex Scot.
EnglishAlex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.
EnglishWe're going downhill in some rocky terrain, and the front tire of Alex gets caught in one of these crevasses here.
Podam wam przykład. ~~~ Jedziemy po kamienistym wzniesieniu, i przednie koło Alexa zahacza o jedną z rozpadlin.