"to alert to" po polsku

EN

"to alert to" - polskie tłumaczenie

EN

to alert to {czasownik}

volume_up
1. "sth"
to alert to
volume_up
ostrzec przed {czas. dk} (czymś)
to alert to
volume_up
ostrzegać przed {czas. ndk} (czymś)

Przykłady użycia - "to alert to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishIt is important that you keep this Alert Card and show it to your partner or caregivers.
Ważne jest, by zachować tą kartę i pokazać ją swojemu partnerowi lub opiekunom.
EnglishThe conduct of these tests should be recorded on your Patient Alert Card.
Informację o wykonaniu tych badań należy wpisać do karty informacyjnej dla pacjenta.
EnglishYou might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.
EnglishTo show them today that the European Union is alert to their needs would be a good start.
Dobrym początkiem byłoby pokazanie im, że Unia Europejska pamięta o ich potrzebach.
EnglishPatients treated with RoActemra should be given the Patient Alert Card.
Chorzy leczeni produktem RoActemra powinni otrzymać Kartę ostrzegawczą dla pacjenta.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.
EnglishThis campaign should alert parents to the risks that their children face.
Kampania ta powinna wyczulić rodziców na ryzyko zagrażające ich dzieciom.
EnglishYour doctor must record the conduct of these tests on your alert card.
Lekarz prowadzący musi odnotować wykonanie tych badań w Karcie Specjalnych Ostrzeżeń.
EnglishPatients treated with TYSABRI must be given the patient alert card.
Pacjenci leczeni produktem TYSABRI muszą otrzymać kartę ostrzegawczą pacjenta.
EnglishThe patient alert card, which is to be given to patients using Remicade.
Karta Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego produkt leczniczy Remicade.
EnglishThe conduct of these tests should be recorded on the Patient Alert Card.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishThis maximum-level alert declared by the WHO set in train a series of measures in Europe.
Ten maksymalny stopień zagrożenia ogłoszony przez WHO uruchomił w Europie szereg środków.
EnglishThat is what the Rapid Alert System is all about, and in that respect it worked very well.
Właśnie temu służy system szybkiego ostrzegania i w tym zakresie zadziałał bardzo dobrze.
EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Wiemy, że "powiadomienie o porwaniu” może być bardzo skutecznym środkiem, jeżeli następuje szybko.
EnglishUltimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
W ostatecznym rozrachunku jedynie wydający organ, który dokonał wpisu, może go anulować.
Englishthe Patient Alert Card is to be given to patients using Humira
konieczności przekazania pacjentom stosującym produkt Humira Karty informacyjnej dla
EnglishAlways show the Patient Alert Card to any doctor involved in your treatment, including physicians
“ Kartę ostrzeżenia dla pacjenta ” należy zawsze pokazać każdemu lekarzowi
EnglishIcons may appear in the address bar to alert you about blocked or set cookies:
Informacje na temat korzystania z Chromebooka zarządzanego
EnglishIt is recommended that the conduct of these tests should be recorded in the patient alert card.
Zaleca się odnotowanie tych badań w karcie informacyjnej dla pacjenta.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to alert to"

to spójnik
to przyimek
Polish
alert rzeczownik
alert przymiotnik
to hold on to czasownik