EN

ale {rzeczownik}

volume_up
Perhaps it is not such a surprise, coming from the Verts/ALE Group.
Może nie jest to aż tak zaskakujące, zważywszy, że pochodzi od grupy Verts/ALE.
(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
(Przedłożono wnioski grupy Verts/ALE w sprawie tekstu poprawek 1 i 2)
The Verts/ALE Group will therefore vote against this report.
Grupa Verts/ALE zagłosuje zatem przeciwko przyjęciu tego sprawozdania.
Today we're using a light spent grain that's actually from, like, some kind of a lager of some sort -- a light lager or an ale -- that is wheat and barley that's been toasted.
Dzisiaj używamy jasnego młóta, które właściwie pochodzi z jakiegoś rodzaju pełnego jasnego piwa -- jasnego piwa albo ciemnego – to jest przyprażoną pszenicę i jęczmień.
PL

ale {nijaki}

volume_up
Może nie jest to aż tak zaskakujące, zważywszy, że pochodzi od grupy Verts/ALE.
Perhaps it is not such a surprise, coming from the Verts/ALE Group.
(Przedłożono wnioski grupy Verts/ALE w sprawie tekstu poprawek 1 i 2)
(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
Grupa Verts/ALE zagłosuje zatem przeciwko przyjęciu tego sprawozdania.
The Verts/ALE Group will therefore vote against this report.

Przykłady użycia - "ale" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I have just had some sad news.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Pani przewodnicząca! Właśnie otrzymałem smutną wiadomość.
English(Requests by the Verts/ALE Group for the text of Amendments 1 and 2 to be moved)
(Przedłożono wnioski grupy Verts/ALE w sprawie tekstu poprawek 1 i 2)
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to address a few points.
w imieniu grupy Verts/ALE - Pani Przewodnicząca! Pragnę poruszyć kilka kwestii.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (SV) Madam President, thank you Mr Susta.
w imieniu grupy Verts/ALE - (SV) Pani przewodnicząca! Panie pośle Susta!
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (ES) Mr President, the future is already upon us.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (ES) Panie przewodniczący! Przyszłość nie jest tak daleko.
EnglishPerhaps it is not such a surprise, coming from the Verts/ALE Group.
Może nie jest to aż tak zaskakujące, zważywszy, że pochodzi od grupy Verts/ALE.
EnglishWe in the Verts/ALE group would like to see better results in this area.
W grupie Verts/ALE pragnęlibyśmy zobaczyć lepsze wyniki w tej dziedzinie.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr Swoboda, this is laughable!
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie pośle Swoboda! To jest śmieszne!
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Madam President, I wish to propose three measures.
Pani przewodnicząca! Chciałbym zaproponować trzy konkretne środki.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, I welcome this annual report.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Panie przewodniczący! Jestem zadowolona z tego rocznego sprawozdania.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Panie przewodniczący! Cieszy mnie widok pana premiera w tym miejscu.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, I emphatically agree with Mrs Kauppi.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Zdecydowanie zgadzam się z panią Kauppi.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - I will continue a bit on what the previous speaker said.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Będę niejako kontynuować to, co powiedziano w poprzednim wystąpieniu.
EnglishThe Verts/ALE Group will therefore vote against this report.
Grupa Verts/ALE zagłosuje zatem przeciwko przyjęciu tego sprawozdania.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, I find this line of argument beyond belief.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Te argumenty są wprost niewiarygodne.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, transparency is necessary in agriculture.
Panie przewodniczący! Przejrzystość w rolnictwie jest konieczna.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I too wish to congratulate our rapporteur.
w imieniu grupy Verts/ALE. - Panie przewodniczący! Ja także pragnę pogratulować naszemu sprawozdawcy.
English; Verts/ALE Group and ALDE Group: 'Αποχή!')
(Grupy S&D i GUE/NGL: "Υπέρ!”; grupy PPE i ECR: "Κατά!”; grupy Verts/ALE i ALDE: "Αποχή!”)
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (ES) Mr President, I must insist on one fundamental fact.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (ES) Panie przewodniczący! Muszę zwrócić uwagę na jeden podstawowy fakt.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (SV) Thank you, Commissioner.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (SV) Dziękuję, panie komisarzu.

"alert the guard" - polskie tłumaczenie

alert the guard
Polish
  • ostrzegaj strażnika
  • ostrzegać osłonę
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "ginger ale":

ginger ale
English

Synonimy (polski) dla "ale":

ale