"aldosterone" po polsku

EN

"aldosterone" - polskie tłumaczenie

EN

aldosterone {rzeczownik}

volume_up
1. Biologia
aldosterone
aldosterone system and/ or potassium supplements.
renina- angiotensyna- aldosteron i (lub) suplementów potasu.
Other conditions with stimulation of the renin-angiotensin-aldosterone system:
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Patients with strongly activated renin-angiotensin-aldosterone system
– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron

Przykłady użycia - "aldosterone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOther conditions with stimulation of the renin-angiotensin-aldosterone system:
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina- angiotensyna- aldosteron:
EnglishPatients with strongly activated renin-angiotensin-aldosterone system
– Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina- angiotensyna- aldosteron
EnglishPatients with strongly activated renin-angiotensin-aldosterone system
Pacjenci ze wzmożoną aktywacją układu renina– angiotensyna– aldosteron
EnglishIn the cardiovascular system, spironolactone prevents the detrimental effects of aldosterone.
W układzie sercowo- naczyniowym, spironolakton zapobiega szkodliwemu działaniu aldosteronu.
EnglishRaised aldosterone levels (water and salt retention in the body along with imbalance of various blood
zwiększone stężenie aldosteronu (zatrzymanie wody i soli w organizmie łącznie z zaburzeniem
EnglishDual blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system:
Podwójna blokada układu renina- angiotensyna- aldosteron:
Englishaldosterone system and/ or potassium supplements.
renina- angiotensyna- aldosteron i (lub) suplementów potasu.
EnglishPlasma aldosterone levels are decreased by telmisartan.
Telmisartan zmniejsza stężenie aldosteronu w osoczu.
EnglishPlasma aldosterone levels are decreased by telmisartan.
EnglishWhen used in combination with ACE-inhibitors, spironolactone may counteract the effects of “ aldosterone escape”.
Spironolakton, stosowany w połączeniu z ACE inhibitorami, może neutralizować efekt „ wymykania się aldosteronu ”.
EnglishThe use of medicinal products that affect the renin-angiotensin-aldosterone system may cause hyperkalaemia.
Stosowanie produktów leczniczych oddziaływujących na układ renina- angiotensyna- aldosteron może powodować hiperkaliemię.
EnglishSince angiotensin II also stimulates the release of aldosterone, ramiprilat causes a reduction in aldosterone secretion.
Ponieważ angiotensyna II pobudza ponadto uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje spadek wydzielania aldosteronu.
EnglishSince angiotensin II also stimulates the release of aldosterone, ramiprilat causes a reduction in aldosterone secretion.
Angiotensyna II pobudza również uwalnianie aldosteronu, dlatego ramiprylat wywołuje zmniejszenie wydzielania aldosteronu.
EnglishWhen used in combination with ACE-inhibitors, spironolactone may counteract the effects of “ aldosterone escape”.
Spironolakton, stosowany w połączeniu z inhibitorami acetylocholinesterazy, może neutralizować efekt „ wymykania się aldosteronu ”.
Englishconsequent increases in plasma renin activity, aldosterone secretion and urinary potassium loss, and a decrease in serum potassium.
Aliskiren/ hydrochlorotiazyd W badaniach klinicznych produkt Rasilez HCT podawano raz na dobę ponad 3 900 pacjentom z nadciśnieniem.
EnglishThe active substance in PRILACTONE, spironolactone, blocks the actions of a hormone called aldosterone in the kidneys, heart and blood vessels.
Substancja czynna w preparacie PRILACTONE, spironolakton, blokuje działanie hormonu o nazwie aldosteron w nerkach, sercu i naczyniach krwionośnych.
EnglishAs with others drugs acting on the renin-angiotensin-aldosterone system, telmisartan may provoke hyperkalaemia (see section 4.4).
Tak jak to ma miejsce w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna- aldosteron, telmisartan może wywoływać hiperkaliemię (patrz punkt 4. 4).
EnglishBy blocking aldosterone, spironolactone causes the kidneys to excrete salt and fluids, but retain potassium, and hence it improves heart function.
Blokując aldosteron, spironolakton powoduje wydalanie soli i płynów przez nerki, lecz zatrzymuje potas, poprawiając w ten sposób funkcjonowanie serca.
EnglishHeart failure As a consequence of the inhibition of the renin-angiotensin-aldosterone system, changes in renal function may be anticipated in susceptible individuals.
Niewydolność serca W wyniku zahamowania układu renina- angiotensyna- aldosteron, można oczekiwać zmian czynności nerek u osób podatnych.
EnglishAs with other medicinal products acting on the renin-angiotensin-aldosterone system, telmisartan may provoke hyperkalaemia (see section 4.4).
Tak jak to ma miejsce w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna- aldosteron, telmisartan może wywoływać hiperkaliemię (patrz punkt 4. 4).