"alcoholic" po polsku

EN

"alcoholic" - polskie tłumaczenie

PL
EN

alcoholic {przymiotnik}

volume_up
alcoholic (też: intoxicant)
. ~~~ Every country has a contextual alcoholic drink.
Pokazuję wam Pernoda, bo - to tylko jeden przykład - każdy kraj ma swój kontekstowy napój alkoholowy.
Alcoholic drink can make erection difficulties worse.
Napoje alkoholowe mogą nasilać problemy z uzyskaniem erekcji.
increased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;

Przykłady użycia - "alcoholic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishincreased blood pressure in the portal vein in patients with alcoholic cirrhosis
zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej u pacjentów z alkoholową marskością wątroby;
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu.
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając popijając wodą lub napojem bezalkoholowym.
EnglishThe tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
Tabletki należy połknąć popijając wodą lub napojem bezalkoholowym.
Englishadvised to avoid alcoholic beverages while taking mirtazapine.
pacjentom unikanie spożywania napojów alkoholowych podczas leczenia mirtazapiną.
EnglishThe June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.
Ruch Czerwcowy popiera oznakowanie ostrzegawcze na opakowaniach napojów alkoholowych.
EnglishEmpty the syringe into any non-alcoholic drink, except for tea.
Wycisnąć całą zawartość dozownika do napoju nie zawierającego alkoholu, poza herbatą.
EnglishAlcohol intolerance (facial flushing or skin irritation after consumption of an alcoholic beverage)
nietolerancja alkoholu (wypieki lub podrażnienie skóry po spożyciu napojów alkoholowych)
EnglishAlcohol intolerance (facial flushing or skin irritation after consumption of an alcoholic beverage) no
nietolerancja alkoholu (wypieki lub podrażnienie skóry po spożyciu napojów
English11-fold in AUC) in patients with chronic alcoholic liver disease (Childs-Pugh B).
Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tygodnie, do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę.
EnglishAs regards the supply of alcoholic beverages, however, the existing regulations should remain in place.
Jednak w kwestii napojów alkoholowych powinny nadal obowiązywać dotychczasowe uregulowania prawne.
EnglishI lived with an alcoholic father who beat me and molested me, and it was all inside that.
I nadal poświęcała się zmienianiu świadomości.
EnglishEmpty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.
Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.
EnglishAlcoholic drink can make erection difficulties worse.
Napoje alkoholowe mogą nasilać problemy z uzyskaniem erekcji.
English. ~~~ Every country has a contextual alcoholic drink.
Pokazuję wam Pernoda, bo - to tylko jeden przykład - każdy kraj ma swój kontekstowy napój alkoholowy.
EnglishPatients should be warned against the use of any alcoholic beverages in conjunction with sodium oxybate.
Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali żadnych napojów alkoholowych jednocześnie z hydroksymaślanem sodu.
EnglishIt bans health-related labelling on alcoholic drinks.
Zakazuje on umieszczania na produktach alkoholowych informacji o jego korzystnych właściwościach dla zdrowia.
EnglishAlcohol intolerance (facial flushing or skin irritation after consumption of an alcoholic beverage) was common.
Często występowała nietolerancja alkoholu (wypieki lub podrażnienie skóry po spożyciu napojów alkoholowych).
EnglishThe most important of our amendments concerns applying reduced rates to alcoholic beverages in restaurants.
Najważniejsza z naszych poprawek dotyczy zastosowania obniżonych stawek do napojów alkoholowych w restauracjach.
EnglishI would like to focus on the damage done to health by excessive consumption of all types of alcoholic drinks.
Chciałbym się skupić na szkodach wyrządzanych przez nadmierną konsumpcję wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych.