"alchemy" po polsku

EN

"alchemy" - polskie tłumaczenie

EN

alchemy {rzeczownik}

volume_up
Aside from mere political alchemy, was the true social cancer of unemployment even mentioned?
Oprócz czysto politycznej alchemii, czy choćby wspomnieliśmy o prawdziwym raku toczącym społeczeństwo, o bezrobociu?
This is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy.
Jak często dzisiaj słyszymy, przyczyną tego jest złożoność instrumentów finansowych, postrzegana przez niektórych jako coś w rodzaju alchemii.
To some extent they have been perhaps sophisticated, or naive, victims of these new-fangled alchemies.
Do pewnego stopnia były one być może wyrafinowanymi lub naiwnymi ofiarami tych nowomodnych alchemii.

Przykłady użycia - "alchemy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAside from mere political alchemy, was the true social cancer of unemployment even mentioned?
Oprócz czysto politycznej alchemii, czy choćby wspomnieliśmy o prawdziwym raku toczącym społeczeństwo, o bezrobociu?
EnglishThis is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy.
Jak często dzisiaj słyszymy, przyczyną tego jest złożoność instrumentów finansowych, postrzegana przez niektórych jako coś w rodzaju alchemii.

Synonimy (angielski) dla "alchemy":

alchemy