"Albert" po polsku

EN

"Albert" - polskie tłumaczenie

volume_up
Albert {nazwa wł.}
PL
PL

"Albert" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Albert {nazwa wł.}
EN
EN

Albert {nazwa własna}

volume_up
Albert
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer-
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- Gmbh Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wiedeń Austria
Allen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria
Allen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert- Schweitzer- Gasse 6, A- 1140 Wien, Austria
PL

Albert {nazwa własna}

volume_up
Albert
To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- Gmbh Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wiedeń Austria
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer-
Allen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert- Schweitzer- Gasse 6, A- 1140 Wien, Austria
Allen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria

Przykłady użycia - "Albert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Pamiętam w 1993 roku wizytę nowowybranego wówczas prezydenta Alberta Zafy'ego.
EnglishAllen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria
Allen Pharmazeutika Pharma GmbH, Albert- Schweitzer- Gasse 6, A- 1140 Wien, Austria
EnglishRatiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 1140 Wien
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs - GmbH Albert- Schweitzer Gasse 3 1140 Wien
EnglishGlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert-Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria
GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert- Schweitzer- Gasse 6 A- 1140 Wien Austria
EnglishRatiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert-Schweitzer Gasse 3 A-1140 Wien Austria
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert- Schweitzer Gasse 3 A- 1140 Wien Austria
EnglishNorton Healthcare Limited Albert Basin, Royal Docks London E16 2QJ UK
Norton Healthcare Limited Albert Basin Royal Docks London E16 2QJ Wielka Brytania
EnglishThis is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.
EnglishRatiopharm Arzneimittel Vertriebs-Gmbh Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austria
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- Gmbh Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wiedeń Austria
EnglishI went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Poszedłem do detektywów tylko dlatego, by Alberta wykopać z koalicji.
Englishratiopharm Arzneimittel Vertriebs- GmbH Albert-Schweitzer-
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs- Gmbh Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wiedeń Austria
EnglishMy thanks to the rapporteur, Mr Albert Dess, for a difficult and complicated job well done.
Dziękuję sprawozdawcy, panu posłowi Albertowi Dessowi, za wywiązanie się z trudnego i skomplikowanego zadania.
EnglishWe all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
Wszyscy znamy Alberta Einsteina, który wymyślił E=mc2.
Englishis Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, United Kingdom.
Podmiotem odpowiedzialnym jest Norton Healthcare Limited, Albert Basin, Royal Docks, London E16 2QJ, Wielka Brytania.
EnglishI thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
A ja myślałem czy, by cię nie zdzielić siekierą, Albercie...... i nad rozwaleniem ci twarzy kijem do baseballa.
EnglishAlbert, the universe is an infinite sphere whose center is everywhere... and whose circumference is nowhere.
Albert, wszechświat jest nieograniczoną kulą, której środek jest wszędzie...... a obwodu nigdzie nie ma.
EnglishBut you agree that Purree meant a great deal to Albert?
Ale zgodzisz się, że Purree dużo znaczył dla Alberta?
EnglishSimilarly, in the Arab world, there was what the great Arab historian Albert Hourani defines as the Liberal Age.
Podobnie, w arabskim świecie były, jak mówi wielki arabski historyk Albert Hourani -- Lata Wolności.
EnglishThis is a quote from Albert Einstein, who says, "The intellect has little to do on the road to discovery.
Zacytuję Alberta Einsteina, który powiedział, "Intelekt nie ma tak wielkiego znaczenia na ścieżce do wynalazku.
EnglishAlbert has a place here, a place you have denied.
Tu jest miejsce Alberta, miejsce które mu zabraliście.
EnglishAlbert, what brought you to the philosophical club?
Albert, co cię sprowadziło do klubu filozoficznego?

Synonimy (angielski) dla "Albert":

Albert