"albeit of" po polsku

EN

"albeit of" - polskie tłumaczenie

EN

albeit of {spójnik}

volume_up
So Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
This had to be admitted, albeit reluctantly, even by the advocates of the old European Constitution.
Chociaż niechętnie, ale przyznali to nawet zwolennicy starej europejskiej konstytucji.
TD: And I still do get to keep in touch with my mother and father, albeit infrequently.
.: ~~~ Nadal jeszcze kontaktuję się z matką i ojcem, chociaż nieczęsto.
albeit of (też: albeit, although, though)
But this is only one part, albeit an important one, of the story.
Aczkolwiek ważny, jest to jednak tylko jeden element potrzebnych rozwiązań.
Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.
But the debate is very important, albeit inadequate.
Ale debata jest bardzo istotna, aczkolwiek niewystarczająca.
albeit of

Przykłady użycia - "albeit of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Krok ten, choć niewielki, zmierza we właściwym kierunku, dlatego jestem za.
EnglishThe whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
Cały system należy jak najszybciej wprowadzić w życie, choćby małymi krokami.
EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Wprowadzenie tego rejestru uważam za pewien, choć niewielki, postęp.
EnglishTD: And I still do get to keep in touch with my mother and father, albeit infrequently.
T.D.: ~~~ Nadal jeszcze kontaktuję się z matką i ojcem, chociaż nieczęsto.
EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Czy jesteśmy przygotowani na tę ponurą lecz realistyczną perspektywę?
EnglishThis change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
Zmiana ta pozwoliła nam przyjąć rozwiązanie, nawet jeśli ogranicza się ono do minimum.
EnglishThe report that we have adopted seems to me to be moving, albeit slowly, in this direction.
Przyjęte przez nas sprawozdanie wydaje się powoli zmierzać w tym kierunku.
EnglishIt is great to have you back here, albeit in a different guise.
Miło jest widzieć tu panią z powrotem, choć występuje pani w innym charakterze.
EnglishWe have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Wymagało to długich dyskusji, ale opracowaliśmy dobrą tabelę wskaźników.
EnglishIndeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.
EnglishBut this is only one part, albeit an important one, of the story.
Aczkolwiek ważny, jest to jednak tylko jeden element potrzebnych rozwiązań.
EnglishThe idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.
Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.
EnglishSo Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishThis had to be admitted, albeit reluctantly, even by the advocates of the old European Constitution.
Chociaż niechętnie, ale przyznali to nawet zwolennicy starej europejskiej konstytucji.
EnglishHowever, I must say, albeit with the greatest of care, that the damage was not extensive.
Jednakże muszę powiedzieć, aczkolwiek z maksymalną ostrożnością, że zniszczenia nie były aż tak duże.
EnglishJomo Kenyatta, the father of Kenyan independence, described this in a vivid, albeit simplified, manner.
Barwnie, choć w uproszczony sposób, opisał je Jomo Kenyatta, ojciec niepodległości Kenii.
EnglishMetallic objects -- albeit very small ones, a few tons at most -- escaped into orbit around the Earth.
Obiekty metaliczne, bardzo małe, co najwyżej kilkutonowe, uciekały na orbitę okołoziemską.
EnglishWe welcome this package as a step in the right direction, albeit with some reservations.
Z zadowoleniem przyjmujemy ten pakiet jako krok we właściwym kierunku, jednakże z pewnymi zastrzeżeniami.
EnglishBetween 2000 and 2009, GDP per capita has risen, albeit from low levels, by over 70% in these countries.
Między rokiem 2000 i 2009 PKB per capita wzrósł – z bardzo niskiego poziomu – o ponad 70%.
EnglishWe welcome the news of Ms Modghaddam's release, albeit on a high bail.
Przyjmujemy z radością wiadomość o uwolnieniu pani Modghaddam, chociaż wymagało to wpłacenia dużej kaucji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "albeit of"

albeit spójnik
of przyimek
Polish
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik
to run afoul of czasownik