"Albanian" po polsku

EN

"Albanian" - polskie tłumaczenie

EN

Albanian {rzeczownik}

volume_up
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Albańczycy, siły polityczne w Albanii muszą uporać się z tym problemem.
Mam nadzieję, że również Albańczycy.

Przykłady użycia - "Albanian" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Albańczycy, siły polityczne w Albanii muszą uporać się z tym problemem.
EnglishIt was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Ogromnym błędem było pozwolenie, aby albańscy partyzanci opuścili Hagę.
EnglishWill it make appropriate representations to the Albanian Government to tackle this problem?
Czy zamierza interweniować u rządu Albanii, by przeciwdziałać temu zjawisku?
EnglishAnd with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
Razem z przyjaciółmi z Albanii próbowaliśmy ich powstrzymać, ale nie udało się.
EnglishObviously, Commissioner, growth has not instilled a feeling of prosperity in the Albanian people.
Oczywiście, Panie Komisarzu, wzrost nie napełnił Albańczyków poczuciem dobrobytu.
EnglishNow it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.
A teraz Kosowo ogłasza niepodległość jako drugie państwo albańskie, czym daje zły przykład.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Przywódcy NATO muszą teraz zastanowić się, czy członkostwo Albanii nie zostało przyznane zbyt wcześnie.
EnglishTo conclude, there is another, equally important Albanian issue which I would like to raise.
Na zakończenie jest jeszcze jedna, równie ważna kwestia albańska, którą chciałbym poruszyć.
EnglishAre you concerned by the worsening destabilisation of the wider region by Albanian nationalism?
Czy Radę martwi zwiększająca się destabilizacja w regionie z powodu nacjonalizmu albańskiego?
EnglishBoycotts, hunger strikes, demonstrations, they are normal methods of doing business in Albanian politics.
Bojkoty, strajki głodowe, demonstracje to w albańskiej polityce normalne metody działania.
EnglishLast month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
Przemoc, do której doszło w ubiegłym miesiącu przypomniała o nieodłącznej niestabilności albańskiej polityki.
EnglishA national minority council for the Albanian population of Serbia will be set up in the near future.
W niedalekiej przyszłości powstanie rada mniejszości narodowej dla ludności albańskiej w Serbii.
EnglishConflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
Niedawno w szkołach w Strudze wybuchł konflikt pomiędzy rodzicami mówiącymi po albańsku i macedońsku.
EnglishSerbian and Albanian mafia organisations are cooperating excellently, and have been doing so for years.'
Mafia serbska i albańska świetnie współpracuje, i to od lat”.
EnglishThis matter is entirely up to the Albanian people themselves.
Ta decyzja leży wyłącznie w gestii samych Albańczyków.
EnglishOn the one hand, there is an Albanian minority in Serbia and, on the other, there is a Serbian minority in Kosovo.
Z jednej strony mamy albańską mniejszość w Serbii, a z drugiej serbską mniejszość w Kosowie.
EnglishAnd part of the Albanian government was in this, etc., etc.
Uczestniczyła w tym też część albańskiego rządu itd.
EnglishThis is why I am calling on the leaders of the Albanian opposition to return to the discussion process in parliament.
Dlatego też wzywam przywódców albańskiej opozycji do ponownego podjęcia dyskusji w parlamencie.
EnglishThe creation of rule of law, by stamping out corruption, should be one of the Albanian government's priorities.
Stworzenie rządów prawa, poprzez pozbycie się korupcji, powinno być jednym z priorytetów albańskiego rządu.
EnglishIt is quite understandable that members of the Albanian community do not want to live within the Republic of Serbia.
Zupełnie zrozumiały jest fakt, że członkowie społeczności albańskiej nie chcą mieszkać w Republice Serbii.
Pozostałe hasła