"Alabama" po polsku

EN

"Alabama" - polskie tłumaczenie

volume_up
Alabama {nazwa wł.}
PL
PL

"Alabama" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Alabama {nazwa wł.}
EN
EN

Alabama {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Alabama
My state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction.
Mój stan, Alabama, jak i kilka innych, odbiera prawa wyborcze osobom w przeszłości skazanym.
My choice is the culmination of a lifetime commitment that began with growing up on the Gulf Coast of Alabama, on the Florida peninsula.
Moim wyborem jest skupienie się na życiowym zobowiązaniu które zrodziło się na Gulf Coast of Alabama, na Florydzie, gdzie dorastałem.
We are also shocked by another tragic event in the state of Alabama in the United States, where a gunman on the rampage shot at least ten people before turning his gun on himself.
Jesteśmy również zbulwersowani innym tragicznym zdarzeniem w stanie Alabama w USA, gdzie uzbrojony szaleniec zastrzelił co najmniej dziesięć osób, zanim użył broni przeciwko sobie.
PL

Alabama {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Alabama
Mój stan, Alabama, jak i kilka innych, odbiera prawa wyborcze osobom w przeszłości skazanym.
My state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction.
Moim wyborem jest skupienie się na życiowym zobowiązaniu które zrodziło się na Gulf Coast of Alabama, na Florydzie, gdzie dorastałem.
My choice is the culmination of a lifetime commitment that began with growing up on the Gulf Coast of Alabama, on the Florida peninsula.
Jesteśmy również zbulwersowani innym tragicznym zdarzeniem w stanie Alabama w USA, gdzie uzbrojony szaleniec zastrzelił co najmniej dziesięć osób, zanim użył broni przeciwko sobie.
We are also shocked by another tragic event in the state of Alabama in the United States, where a gunman on the rampage shot at least ten people before turning his gun on himself.

Przykłady użycia - "Alabama" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI grew up in Mobile, Alabama -- somebody's got to be from Mobile, right?
Dorastałem w Mobile w Alabamie. ~~~ Ktoś musi być z Mobile, prawda?
EnglishRight now in Alabama 34 percent of the black male population has permanently lost the right to vote.
Obecnie w Alabamie 34 czarnoskórej populacji na stałe straciło prawo głosu.
English♫ to Huntsville, Alabama, there's no circles in my planner, so ♫
♫ do Huntsville w Alabamie, a zero spotkań w kalendarzu, więc ♫
EnglishMy state of Alabama, like a number of states, actually permanently disenfranchises you if you have a criminal conviction.
Mój stan, Alabama, jak i kilka innych, odbiera prawa wyborcze osobom w przeszłości skazanym.
EnglishSo we see Obama and the Clintons meet in Alabama.
Widzimy, że Obama i Clintonowie spotkali się w Alabamie.
EnglishAnd that experiment was done in Northern Alabama.
Eksperyment przeprowadzono w Północnej Alabamie.
EnglishI come from Alabama." (Laughter) And that was the 1950s.
EnglishThey divided Northern Alabama into 11 zones, and within three years, about 100 dollars per house, they mosquito proofed every house.
Podzielili Północną Alabamę na 11 stref, i po trzech latach, za około 100 dolarów na dom, uszczelnili wszystkie domy.
EnglishAnd this really cool experiment was done about 200 miles south of there, in Northern Alabama, by the Tennessee Valley Authority.
Ten eksperyment został przeprowadzony jakieś 300 kilometrów na południe, w Północnej Alabamie, przez Tennessee Valley Authority*.
EnglishMy choice is the culmination of a lifetime commitment that began with growing up on the Gulf Coast of Alabama, on the Florida peninsula.
Moim wyborem jest skupienie się na życiowym zobowiązaniu które zrodziło się na Gulf Coast of Alabama, na Florydzie, gdzie dorastałem.
EnglishThey found in the late '30s -- 10 years after they'd made these dams -- that the people in Northern Alabama were infected with malaria, about a third to half of them were infected with malaria.
W latach 30, 10 lat po budowie tam, okazało się, że mieszkańcy Północnej Alabamy są zarażeni malarią.
EnglishIf you go to the places where it's just arriving, like the eastern part of the Gulf, in Alabama, there's still people using the beach while there are people cleaning up the beach.
W miejscach, do których dopiero dochodzi, jak na wschodzie, koło Alabamy, ludzie wciąż chodzą na plażę, podczas gdy inni ją oczyszczają.
EnglishWe are also shocked by another tragic event in the state of Alabama in the United States, where a gunman on the rampage shot at least ten people before turning his gun on himself.
Jesteśmy również zbulwersowani innym tragicznym zdarzeniem w stanie Alabama w USA, gdzie uzbrojony szaleniec zastrzelił co najmniej dziesięć osób, zanim użył broni przeciwko sobie.

Synonimy (angielski) dla "Alabama":

Alabama