"akin" po polsku

EN

"akin" - polskie tłumaczenie

volume_up
akin {przym.}
EN

akin {przymiotnik}

volume_up
Except, in reality, the way the industry sold yogurt was to convert it to something much more akin to ice cream.
Tylko, że, w rzeczywistości przemysł sprzedawał jogurt przetworzony na coś bardziej podobnego do lodów.
But clearly, as far as they're concerned, this is just an alien being that does not have feelings akin to their own.
Najwyraźniej, w ich mniemaniu, było to obce stworzenie, które nie posiadało uczuć podobnych do ich własnych.
Sexual exploitation in conditions akin to slavery is particularly prevalent in Eastern Europe, which is like a transit route for trafficking human beings to the west.
Wykorzystywanie seksualne, podobne do niewolnictwa, jest szczególnie rozpowszechnione w Europie Wschodniej, która stanowi szlak tranzytowy handlarzy w kierunku na zachód.

Przykłady użycia - "akin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDoing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Nie robienie niczego w pracy jest jak masturbowanie się w pracy; to absolutnie niestosowne.
EnglishIt is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
Bardziej przypomina to tradycyjny system kastowy istniejący w Indiach.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Ten proceder można niemalże uznać za kradzież, a w najlepszym razie za wywłaszczenie bez odszkodowania.
EnglishIn the architecture of the European Union, the Commission's role is akin to that of government in a typical State.
W strukturze Unii Europejskiej rola Komisji przypomina rolę rządu w typowym państwie.
EnglishImposing damaging solutions on a free country is akin to totalitarianism, which does not take us anywhere.
Narzucanie wolnym krajom szkodliwych rozwiązań kojarzy się z totalitaryzmem, a więc drogą donikąd.
EnglishExcept, in reality, the way the industry sold yogurt was to convert it to something much more akin to ice cream.
Tylko, że, w rzeczywistości przemysł sprzedawał jogurt przetworzony na coś bardziej podobnego do lodów.
EnglishBut clearly, as far as they're concerned, this is just an alien being that does not have feelings akin to their own.
Najwyraźniej, w ich mniemaniu, było to obce stworzenie, które nie posiadało uczuć podobnych do ich własnych.
EnglishYou need to be a country where hundreds of western firms have a base, a country where millions of people work in conditions akin to slavery.
Powinien być krajem, gdzie działają setki zachodnich firm, gdzie miliony ludzi pracuje w warunkach bliskich niewolnictwu.
EnglishThis Charter of Fundamental Rights does indeed provide protection for citizens akin to that afforded by the classic constitutional state.
Karta praw podstawowych rzeczywiście zapewnia ochronę obywateli zbliżoną do tej zapewnianej przez klasyczne państwo konstytucyjne.
EnglishThis is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy.
Jak często dzisiaj słyszymy, przyczyną tego jest złożoność instrumentów finansowych, postrzegana przez niektórych jako coś w rodzaju alchemii.
EnglishCharging an interest rate like the one we are being charged is akin to tying a millstone around the neck of a drowning man while you are sending out the lifeboat to save him.
Stopy procentowe w takiej wysokości, jaką stosuje się do nas, to wysyłanie łodzi ratunkowej i jednoczesne wiązanie kamienia do szyi tonącego.
EnglishSexual exploitation in conditions akin to slavery is particularly prevalent in Eastern Europe, which is like a transit route for trafficking human beings to the west.
Wykorzystywanie seksualne, podobne do niewolnictwa, jest szczególnie rozpowszechnione w Europie Wschodniej, która stanowi szlak tranzytowy handlarzy w kierunku na zachód.
EnglishHowever, such a tax should not be used as an opportunity to bring in something akin to an EU tax by the back door and to justify fiscal sovereignty for the EU.
Podatek ten nie może jednak stanowić okazji do wprowadzenia tylnymi drzwiami czegoś na wzór podatku unijnego, podobnie jak nie może uzasadniać przyznania UE kompetencji podatkowych.

Synonimy (angielski) dla "akin":

akin