EN

airway {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
2. Górnictwo

Przykłady użycia - "airway" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMaintain a patent airway and give symptomatic and supportive treatment.
Utrzymywać drożność dróg oddechowych, stosować leczenie objawowe i wspomagające.
EnglishA patent airway and assisted or controlled ventilation must be assured.
Musi być zapewniona drożność dróg oddechowych i wspomagana lub kontrolowana wentylacja.
EnglishThis may include the administration of adrenaline and/ or the maintenance of a patent airway.
Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych.
EnglishInstitution of positive-airway pressure may be necessary in some cases.
W niektórych przypadkach może być konieczne włączenie dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych.
EnglishEstablish and maintain a clear airway and ensure adequate oxygenation and ventilation.
Należy udrożnić i utrzymać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić właściwe natlenowanie i wentylację.
EnglishSomebody was smart and put a Bic pen in my neck to open up my airway so that I could get some air in there.
Ktoś bardzo mądrze wsadził mi w szyję długopis, aby udrożnić moje drogi oddechowe.
EnglishEstablish and maintain a clear airway and ensure adequate oxygenation and ventilation.
Należy uzyskać i utrzymać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić odpowiednie natlenienie i wentylację.
EnglishA bag of crystal meth was placed over her face actually ground into wounds, into the airway.
Woreczek z metanfetaminą był ustawiony nad jej głową właściwie rozpylił się do rany, do wentylacji.
EnglishUncommon side effects are inflammation of the throat (pharyngitis), nose bleed (epistaxis), airway uc
Nieczęstymi działaniami niepożądanymi są zapalenie gardła, krwawienie z nosa, zaciskanie się dróg cz
EnglishIn such patients, opioids may decrease respiratory drive and increase airway resistance.
U takich pacjentów leki opioidowe mogą tłumić czynność ośrodka oddechowego i zwiększać opór w drogach oddechowych.
EnglishA patent airway should be established and maintained.
Należy uzyskać i podtrzymać drożność dróg oddechowych pacjenta.
EnglishPharmacotherapeutic group: other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki o działaniu ogólnym stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych, kod ATC:
EnglishSpecial care should be taken when administering an infusion in patients with severe underlying airway disease.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania infuzji u pacjentów z ciężką chorobą podstawową dróg oddechowych.
EnglishThe oedema was delayed in onset and, in some cases, severe enough to result in airway compromise.
Wystąpienie obrzęku było opóźnione i w niektórych przypadkach wystarczająco ciężkie, by spowodować upośledzenie czynności dróg oddechowych.
EnglishThese reactions may be particularly severe if you have a pre-existing MPS I-related upper airway obstruction.
Tego rodzaju reakcje mogą być szczególnie silne, jeżeli u pacjenta występuje zwężenie górnych dróg oddechowych w przebiegu MPS I.
EnglishA free airway should be established.
EnglishStudies show that nitric oxide exhibits pulmonary pharmacodynamic effects at intra-airway concentrations as low as 1 ppm.
Z badań wynika, że tlenek azotu wykazuje płucne działanie farmakodynamiczne już przy stężeniu 1 ppm wewnątrz dróg oddechowych.
Englishchronic obstructive airway disease
EnglishEmergency equipment, such as adrenaline, antihistamines, corticosteroids and an artificial airway must be available.
Musi być dostępny zestaw reanimacyjny, taki jak adrenalina, środki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy oraz aparatura do sztucznego oddychania.
EnglishIn case of signs of upper airway obstruction, the problem should be solved by a specialist before starting treatment with somatropin.
W przypadku objawów niedrożności górnych dróg oddechowych ich przyczynę należy usunąć przed rozpoczęciem leczenia somatropiną.

Synonimy (angielski) dla "airway":

airway