"airtime" po polsku

EN

"airtime" - polskie tłumaczenie

EN

airtime {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
2. Film i telewizja

Przykłady użycia - "airtime" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt has a second meaning, which is to send money as airtime.
Słowo to ma także drugie znaczenie, które oznacza przesyłanie pieniędzy.
EnglishThey have to be silent, they have no column inches or airtime.
Mniejszość musi zachować milczenie, nie mając ani centymetra szpalty, ani minuty czasu antenowego.
EnglishThe percentage of airtime spent denouncing crimes, creating a psychosis of fear, has risen from 10% to 24%.
Odsetek czasu antenowego, poświęcanego przestępstwom, napędzaniu psychozy strachu, wzrósł z 10% do 24%.