EN

airports {liczba mnoga}

volume_up
airports
volume_up
lotniska {niemęskoos.}
Our European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Nasze europejskie linie lotnicze i lotniska poniosły katastrofalne straty finansowe.
It also has to modernise the road infrastructure, ports and airports.
Musi ona także zmodernizować infrastrukturę drogową, porty i lotniska.
This primarily hits the area around airports and those who live there.
Szkodzi to przede wszystkim terenowi wokół lotniska i jego mieszkańcom.

Przykłady użycia - "airports" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Nasze europejskie linie lotnicze i lotniska poniosły katastrofalne straty finansowe.
EnglishIn Europe, air traffic has been reduced by 70%, and 80% of airports have been closed.
W Europie ruch lotniczy został zredukowany o 70 %. 80 % lotnisk jest zamkniętych.
EnglishIn March the expansion of the Schengen area will be a reality at airports.
W marcu nastąpi faktyczne rozszerzenie strefy Schengen na europejskich lotniskach.
EnglishIt provides a few people with employment in the security checks at airports.
Dają paru osobom zatrudnienie przy kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.
EnglishAt present that means that the directive applies to 69 airports in the European Union.
W chwili obecnej oznacza to, że stosuje się do 69 portów w Unii Europejskiej.
EnglishThis is caused, no doubt, by the absence of rail links between the ports and the airports.
Bez wątpienia wynika to z braku połączeń kolejowych między portami i lotniskami.
EnglishAs far as I am aware, this will affect some 80 airports in the European Union.
Według mojego rozeznania obejmie to około 80 lotnisk na terenie Unii.
EnglishIt even goes into the infrastructure for connections to airports.
Sprawozdanie podejmuje nawet kwestię infrastruktury pod połączenia z lotniskami.
EnglishThe wish of many to reduce the number of airports covered by the directive is proof of this.
Dowodzi tego życzenie wielu osób, aby ograniczyć liczbę lotnisk objętych dyrektywą.
EnglishTens of thousands of people in December were stranded at airports in Europe when it snowed.
Dziesiątki tysięcy pasażerów utknęło na lotniskach europy, gdy nastały opady śniegu.
EnglishThe third point concerns the problem of access to airports and airspace.
Trzecia kwestia dotyczy problemu dostępu do portów lotniczych i przestrzeni powietrznej.
EnglishNo airports no hotel rooms no dockyards, no barges, no pharmacies,
Żadnych lotnisk, żadnych hoteli. żadnych doków, żadnych barek, żadnych aptek,
EnglishThis should improve efficiency at EU airports without compromising security.
Powinno to poprawić efektywność działania w portach lotniczych UE bez uszczerbku dla ochrony.
EnglishHow do you get them mobilized around the world if you've shut all the airports down?
Jak transportować je po świecie jeśli wszystkie lotniska zamknięto?
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
To umożliwiłoby powrót do kraju pasażerów pozostawionych bez pomocy w obcych portach lotniczych.
EnglishAll airports must have the capacity to screen liquids, aerosols and gels by April 2013.
Wszystkie lotniska muszą być w stanie wykonywać tego rodzaju kontrole od kwietnia 2013 roku.
EnglishAlternatively, the chips might set off security alerts at airports.
W innym przypadku chipy mogą wzbudzać alarmy bezpieczeństwa na lotniskach.
EnglishThis primarily hits the area around airports and those who live there.
Szkodzi to przede wszystkim terenowi wokół lotniska i jego mieszkańcom.
EnglishPerhaps we might then have avoided total paralysis of the airports and the shambles that followed.
Być może uniknęlibyśmy pełnego paraliżu lotnisk i bałaganu, jaki nastąpił później.
EnglishFirstly, Commissioner, you talked about posters in airports.
Po pierwsze, pani komisarz, mówiła pani o plakatach informacyjnych na lotniskach.

Synonimy (angielski) dla "airport":

airport