"airplanes" po polsku

EN

"airplanes" - polskie tłumaczenie

EN

airplanes {liczba mnoga}

volume_up
airplanes (też: planes)
volume_up
samoloty {niemęskoos.}
So as a youngster, I tried to get close to this by drawing airplanes, constantly drawing airplanes.
Jako młodzieniec dążyłem do tego ciągle rysując samoloty. ~~~ ciągle rysując samoloty.
Stars, satellites, blinking airplanes -- typical sky junk.
Gwiazdy, satelity, migające samoloty - typowy powietrzny śmietnik.
Man: If we had airplanes, we wouldn't need martyrs, that's the difference.
Gdybyśmy mieli samoloty nie potrzebowalibyśmy męczenników - taka jest różnica.

Przykłady użycia - "airplanes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn four years, 39 countries had hundreds of airplanes, thousand of pilots.
W przeciągu czterech lat już 39 krajów posiadało setki samolotów, tysiące pilotów.
EnglishMan: If we had airplanes, we wouldn't need martyrs, that's the difference.
Gdybyśmy mieli samoloty nie potrzebowalibyśmy męczenników - taka jest różnica.
EnglishWell, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
EnglishThis is a refrigerator factory, churning out airplanes for World War II.
To jest fabryka lodówek, masowo produkująca samoloty na II wojnę światową.
EnglishThese two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
Te dwa samoloty latają z taką samą prędkością jak DC8 wykonany w 1958.
EnglishAnd I decided I had to get closer than just drawing fantasy airplanes.
Zdecydowałem się pójść dalej niż byłem rysując wymyślone samoloty.
English. ~~~ When I was doing those model airplanes, I did everything.
I jeszcze jedno, kiedy robiłem modele samolotów, robiłem wszystko.
EnglishSo as a youngster, I tried to get close to this by drawing airplanes, constantly drawing airplanes.
Jako młodzieniec dążyłem do tego ciągle rysując samoloty. ~~~ ciągle rysując samoloty.
EnglishAnd I found that in doing the model airplanes the appearance drawings were not enough.
Przy robieniu modeli zauważyłem, że rysunki nie wystarczają.
EnglishI spent about seven years during the Vietnam War flight-testing airplanes for the Air Force.
Spędziłem około siedmiu lat podczas Wojny wietnamskiej na testowaniu samolotów dla wojsk lotniczych.
EnglishStars, satellites, blinking airplanes -- typical sky junk.
Gwiazdy, satelity, migające samoloty - typowy powietrzny śmietnik.
EnglishAnd then I went in and I had a lot of fun building airplanes that people could build in their garages.
A potem zacząłem się bawić w budowanie samolotów, które ludzie mogli sobie złożyć we własnym garażu.
EnglishThe Transition will cost in line with other small airplanes.
Transition będzie kosztować tyle, co inne małe samoloty.
EnglishAnd so they appealed to Lord Blackstone to say these airplanes were trespassing.
Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, Odwołali się więc do Lorda Blackstone'a, mówiąc, że samoloty naruszają ich własność.
EnglishAnd we've done a lot of things, small drone airplanes and so on.
Zrobiliśmy wiele, małe samoloty bezzałogowe itp.
EnglishI'd wile away my time drawing airplanes in the class.
Ale cały czas rysowałem samoloty, nawet na lekcjach.
EnglishWe were the first commercial fleet of airplanes to be cleared into the disaster impact zone. ~~~ We flew the area.
Byliśmy pierwszą komercyjną flotą lotniczą, która otrzymała zgodę na loty w strefie klęski żywiołowej.
EnglishThis is my favorite game on airplanes: where you're in an airplane and you look out the window, you see the horizon.
W samolocie lubię taką zabawę: patrzę przez okno na horyzont patrzę przez okno na horyzont i przechylam głowę.
EnglishAirplanes were invented by natural selection.
EnglishIn aviation, we would never let people fly on airplanes if for every nine planes that took off one would crash.
W lotnictwie nigdy byśmy nie pozwolili ludziom wsiąść do samolotu, jeśli 1 z 9 startujących samolotów miałby się rozbić.

Synonimy (angielski) dla "airplane":

airplane