"airplane" po polsku

EN

"airplane" - polskie tłumaczenie

EN

airplane {rzeczownik}

volume_up
It's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Jest to dwumiejscowy, jednosilnikowy samolot, który działa równie dobrze jak każdy inny mały samolot.
(Video) Narrator: A tiny airplane, the AV Pointer serves for surveillance.
(Wideo) Narrator: Malutki samolot, AV Pointer służy do obserwacji.
You had to learn what made an airplane stay in the air.
. ~~~ Musiałeś wiedzieć dlaczego samolot lata.
airplane (też: aeroplane)
volume_up
aeroplan {m.} [starom.]

Przykłady użycia - "airplane" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInstead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
Zamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.
EnglishAnd once you've folded it into a paper airplane, I want you to take some anthrax --
A kiedy już złożycie z tego papierowy samolot, weźcie trochę wąglika...
EnglishAnd 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
A 20 lat później 200 osób przemierza Atlantyk w każdym z samolotów.
EnglishAnd the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
Rezultatem naszego spotkania był pomysł rakietowego samolotu ARES.
EnglishWhat you're looking at is airplane traffic over North America for a 24-hour period.
To co widzicie, to ruch lotniczy nad Ameryką Północną w ciągu doby.
EnglishSo the valves at the bottom of those tubes there are like radio-controlled airplane valves.
Zawory na spodzie rurek tutaj są jak zawory samolotu kontrolowane radiowo.
English(Video) Narrator: A tiny airplane, the AV Pointer serves for surveillance.
(Wideo) Narrator: Malutki samolot, AV Pointer służy do obserwacji.
EnglishIt has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.
Dokonano już tego w modelach bezzałogowych -- zdalnie sterowanych.
EnglishAnd I found that there were ways to duplicate the same approach that I used to use on the airplane.
Odkryłem że można skorzystać z wiedzy którą wykorzystałem w siedzeniach samolotowych.
EnglishIt's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Jest to dwumiejscowy, jednosilnikowy samolot, który działa równie dobrze jak każdy inny mały samolot.
EnglishAnd he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Dostaje obsesji na punkcie zrzucania bomb z samolotu.
EnglishYou can do a glamorized picture of an airplane, but not the inside.
Można stworzyć upiększone zdjęcie samolotu, ale nie jego wnętrza.
EnglishYou had to learn what made an airplane stay in the air.
Musiałeś uczyć się aeronautyki. ~~~ Musiałeś wiedzieć dlaczego samolot lata.
EnglishThe success will not come if we "just," quote, unquote, fly around the world in a solar-powered airplane.
Sukcesem nie będzie "tylko" okrążenie Ziemi samolotem na energię słoneczną.
EnglishWe had four emergency room doctors and two nurses on board the airplane.
Na pokładzie mieliśmy czworo doktorów i dwie pielęgniarki.
EnglishPD: That was filmed inside our airplane, and so, you can now do this.
: Sfilmowano to w naszym samolocie, więc wy też tak możecie.
Englishand I want you to put that in the paper airplane. And then I want you to throw it on Jim Young.
włóżcie go do papierowego samolotu, i rzućcie nim w Jima Younga.
EnglishThe tests do not predict airplane crashes, either over fuel ponds or over reactors.
Przedmiotowe testy nie przewidują wypadków samolotowych ani nad basenami wypalonego paliwa, ani nad reaktorami.
English(Laughter) And then mount his airplane, maybe for the last time.
(Śmiech) Potem wsiadał do samolotu, możliwe że ostatni raz.
EnglishThe most impressive airplane ever, I believe, was designed only a dozen years after the first operational jet.
Myślę, że najwspanialszy samolot zaprojektowano kilkanaście lat po pierwszym odrzutowcu.

Synonimy (angielski) dla "airplane":

airplane