EN

airlines {liczba mnoga}

volume_up
airlines
Our European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Nasze europejskie linie lotnicze i lotniska poniosły katastrofalne straty finansowe.
We are aware of the problem of the financial losses suffered by the various airlines.
Jesteśmy świadomi problemu strat finansowych, które poniosły różne linie lotnicze.
Why should it only be the airlines that receive compensation?
Dlaczego tylko linie lotnicze mają otrzymać odszkodowania?

Przykłady użycia - "airlines" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.
Luka ta jest związana z niewypłacalnością linii lotniczych, o czym już mówiliśmy.
EnglishThis has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
To postawiło wiele innych linii lotniczych w sytuacji niezdrowej konkurencji.
EnglishOur European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Nasze europejskie linie lotnicze i lotniska poniosły katastrofalne straty finansowe.
EnglishIt is one of tens of European airlines which went into bankruptcy this year.
Jest to jedna z dziesiątek linii europejskich, które w tym roku ogłosiły upadłość.
EnglishWe are aware of the problem of the financial losses suffered by the various airlines.
Jesteśmy świadomi problemu strat finansowych, które poniosły różne linie lotnicze.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Namawiałbym zatem, żeby kierownictwo Parlamentu podjęło dyskusję z liniami lotniczymi.
EnglishThe revolutionary aspect is that flights and airlines from third countries are included.
Rewolucyjnym krokiem było włączenie lotów i linii lotniczych z państw trzecich.
EnglishThis is the best guarantee of a level playing field for all our airlines.
To najlepsza gwarancja równych szans dla wszystkich naszych linii lotniczych.
EnglishMust these test flights be carried out by civil aviation and the airlines?
Czy te loty próbne muszą być przeprowadzane przez lotnictwo cywilne i linie lotnicze?
EnglishA number of airlines have recently gone bankrupt in rapid succession.
Ostatnio mieliśmy wiele szybko następujących po sobie upadłości linii lotniczych.
EnglishSeventy-seven airlines have filed for bankruptcy in the European Union since 2000.
Od roku 2000 w Unii Europejskiej upadłość ogłosiło siedemdziesiąt siedem linii lotniczych.
EnglishBut this agency is not just affecting big commercial airlines or businesses.
Ale ta agencja nie wpływa jedynie na duże komercyjne linie lotnicze lub przedsięwzięcia.
EnglishIn addition, CO2 emissions are much too high and the airlines are subject to enormous costs.
Ponadto o wiele za wysokie są emisje CO2 i koszty ponoszone przez linie lotnicze.
EnglishAbove all, such agreements guarantee the same rights to all Union airlines.
Przede wszystkim umowy te gwarantują jednakowe prawa wszystkim unijnym liniom lotniczym.
EnglishAs a result of the air traffic embargo, the airlines lost USD 400 million every day.
W wyniku blokady ruchu powietrznego linie lotnicze straciły 400 milionów dolarów dziennie.
EnglishI recognise the perilous state that the aviation industry and airlines in particular face.
Dostrzegam grozę sytuacji, z jaką mają do czynienia sektor lotniczy i linie lotnicze.
English(ET) Over the past nine years, 77 airlines have filed for bankruptcy.
(ET) W ciągu ostatnich dziewięciu lat upadłość ogłosiło 77 linii lotniczych.
EnglishIt remains to be decided whether or not airlines will be financially compensated.
Nadal należy podjąć decyzję, czy linie lotnicze uzyskają odszkodowania finansowe, czy też nie.
EnglishGlobalisation is unthinkable without airlines that are competitive.
Globalizacja nie byłaby realna bez linii lotniczych, które są konkurencyjne.
EnglishThis will ensure better observance of existing employee rights by airlines.
Zapewni to lepsze przestrzeganie obowiązujących praw pracowników przedsiębiorstw lotniczych.

Synonimy (angielski) dla "airline":

airline