EN

airborne {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
2. "plane", Lotnictwo
airborne
It's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.
In Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
W Europie unoszące się w powietrzu cząstki stałe - produkty zużycia energii - zabijają co roku około 300 tysięcy osób.
Buildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Budynki są skolonizowane przez drobnoustroje unoszące się w powietrzu, które docierają tam przez okna i układy wentylacji mechanicznej.
3. "troops, division", Wojskowość
4. "seeds, spore", Botanika
5. "bacteria", Botanika
6. "infection", Medycyna

Przykłady użycia - "airborne" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.
EnglishYou do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
Robisz to, ponieważ 27 lat wcześniej, tego nauczył mnie sierżant z jednostki powietrznodesantowej.
EnglishIn Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
W Europie unoszące się w powietrzu cząstki stałe - produkty zużycia energii - zabijają co roku około 300 tysięcy osób.
Englishbefore this project gets airborne
EnglishBuildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Budynki są skolonizowane przez drobnoustroje unoszące się w powietrzu, które docierają tam przez okna i układy wentylacji mechanicznej.
EnglishThe increase in the number of calls for assistance, however, brought about a situation which eventually affected the operational limitations of airborne fire-fighting operations.
Wzrost liczby wezwań o pomoc doprowadziła jednak do sytuacji, która wpłynęła negatywnie na ograniczone możliwości lotniczych operacji przeciwpożarowych.