EN

ain't

volume_up
1. potoczny
Ain't nobody safe, no matter how rich you are.
Nikt nie jest bezpieczny, nieważne jak bogaty jesteś.
Here's my parody and it ain't much of one.
Choć tak do końca parodią wcale nie jest.
To nie jest jakiś pisemny kontrakt.
If there ain't a white guy out there for you...
Jeśli nie ma odpowiedniego białasa dla ciebie...
there ain't no such thing as a free lunch
nie ma nic za darmo
Nie ma pierwszego razu.

Przykłady użycia - "ain't" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;
A wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
EnglishSo you ask about a defining moment -- ain't no defining moment in American history for me.
Pytasz o decydujący moment. ~~~ Myślę, że nie było takiego momentu w historii Ameryki.
EnglishHow can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine?
Jak mam powiedzieć tej kobiecie że nigdy nie będzie miała pralki?
EnglishAnd as David Lee Roth sang in "Just a Gigolo," "I ain't got no body."
I jak David Lee Roth śpiewał w "Just a Gigolo," "nie mam ciała."
Englishand Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon: all the cities are twenty and nine, with their villages.
I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.
EnglishGreat creativity can turn a spotlight on deprivation, or show that deprivation ain't necessarily so.
Wspaniała kreatywność może zwrócić uwagę na ubóstwo, albo pokazać, że wcale go nie musi być.
EnglishAin, Rimmon, and Ether, and Ashan; four cities with their villages:
Ain, Remmon, i Atar, i Asan, miasta cztery, i wsi ich;
EnglishFucking confusing The Lizard ain't gonna fucking help your cause, Elmo.
Mieszanie Jaszczurowi w głowie gówno ci da, Elmo.
EnglishNone of us can predict the future, but we do know one thing about it and that's that it ain't gonna go according to plan.
Nikt nie przewidzi przyszłości, ale wiemy jedno: nic nie idzie zgodnie z planem.
EnglishAnd there are some of us who think you ain't seen nothing yet.
a część z nas uważa, że najlepsze dopiero przed nami.
EnglishYour war drum ain't louder than this breath.
Wasze wojenne bębny nie będą głośniejsze, od naszych oddechów.
Englisht ain't often that a blowed-up motherfucker gets to chat to the motherfucker that blowed him up.
Nie często się zdarza, że wysadzony w powietrze skurwiel urządza sobie pogawędkę z drugim skurwielem, który go wysadzil.
EnglishAnd let's be honest, guys, you ain't got that cash.
Nie oszukujmy się, nie wystarczy wam na to pieniędzy.
EnglishAin't nobody safe, no matter how rich you are.
Nikt nie jest bezpieczny, nieważne jak bogaty jesteś.
EnglishNo, they said, "If you're so into kids and all this stuff, how come you ain't over here on the front lines?
Nie, powiedzieli: "Jeśli jesteś tak bardzo zainteresowany dziećmi, to dlaczego nie uczysz tutaj na pierwszej linii?
EnglishBut I just found out the world ain't going to last that long, this guy was telling us the other day.
EnglishAin't virgin no longer, or something.
Podobnie, moglibyśmy mieć problem ze znalezieniem klientów.
EnglishIf there ain't a white guy out there for you...
Jeśli nie ma odpowiedniego białasa dla ciebie...
EnglishAnd so, you know, 390 percent approval rating ain't so bad.
EnglishKelly Robinson ain't supposed to go out like this!