"to aim high" po polsku

EN

"to aim high" - polskie tłumaczenie

EN

to aim high {czasownik}

volume_up
to aim high
volume_up
mierzyć wysoko {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to aim high" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur aim is to provide high-quality parliamentary services.
Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług parlamentarnych.
EnglishIn Copenhagen, we must aim high so as to achieve an agreement based on scientific findings.
Na konferencji w Kopenhadze musimy dążyć do osiągnięcia ambitnych celów, aby dojść do porozumienia opierającego się na podstawach naukowych.
EnglishHowever, I am determined that any action should aim at ensuring a high level of protection for the EU's citizens.
Jestem jednak przekonany, że wszystkie działania powinny mieć na celu zapewnienie wyższego poziomu ochrony obywateli Unii Europejskiej.
EnglishThe aim is to have high-quality authorities - for the accommodation of ships in distress, for example - in all Member States.
Naszym celem są wysokiej jakości organa - na przykład zajmujące się przyjmowaniem zagrożonych statków - we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishFor example, which would you choose if the aim of European economic competitiveness clashes with the aim of high levels of employment?
Np. co wybierze pan, jeżeli cel zapewnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki będzie w konflikcie z celem dotyczącym wysokiego poziomu zatrudnienia?
EnglishThere is a quote from one of the most famous Europeans of all, Michelangelo, that it is better to aim too high and fall short, than to aim too low and succeed.
Jeden z najsłynniejszych Europejczyków, Michał Anioł, powiedział, że lepiej jest mierzyć za wysoko i nie osiągnąć celu, niż mierzyć za nisko i odnieść sukces.
English Union policy on the environment shall aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Union.
    Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to aim high"

aim rzeczownik
Polish
high przymiotnik
Polish
high rzeczownik
Polish
to be flying high czasownik
to fly high czasownik
to get high czasownik
on high przysłówek
mountain over 8,000 m high rzeczownik