"AIDS" po polsku

EN

"AIDS" - polskie tłumaczenie

volume_up
AIDS {rzecz.} [skrót]
PL
volume_up
aid {rzecz.}
volume_up
aide {rzecz.}
PL

"AIDS" - angielskie tłumaczenie

volume_up
AIDS {m.} [skrót]
EN
EN

AIDS {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. Medycyna
AIDS
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r
This is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.
W Botswanie jest dużo AIDS. ~~~ W Egipcie mało.
PL

AIDS {męski} [skrót]

volume_up
1. Medycyna
AIDS
volume_up
AIDS {rzecz.} [skr.]
AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r
AIDS/HIV in view of the XVIII International AIDS Conference (Vienna July 18-23, 2010) (
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
This is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
W Botswanie jest dużo AIDS. ~~~ W Egipcie mało.
Botswana is a place with a lot of AIDS, Egypt is a place without a lot of AIDS.

Przykłady użycia - "AIDS" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
English"Use a condom, don't get AIDS." ~~~ "Wash you hands, you might not get diarrhea."
"Używajcie prezerwatyw, nie złapiecie AIDS." "Myjcie ręce, może unikniecie biegunki."
EnglishSince research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
Ponieważ badania w dziedzinie HIV/AIDS są konieczne, głosowałem za przyjęciem rezolucji.
EnglishAnd that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
W tym kontekście trudno jest edukować ludzi, jak wspomniał pan komisarz, na temat AIDS.
EnglishI'm going to share with you the story as to how I have become an HIV/AIDS campaigner.
Podzielę się z wami historią o tym, jak włączyłam się w walkę z HIV i AIDS.
EnglishAnd not a single soul in this area was being treated for AIDS or tuberculosis.
Żaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.
EnglishCELSENTRI is not a cure for HIV infection or AIDS (advanced HIV infection).
CELSENTRI nie leczy zakażenia wirusem HIV ani AIDS (zaawansowana postać zakażenia HIV).
EnglishIn some patients with advanced HIV infection (AIDS) and a history of opportunistic infection,
U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS), u których w
EnglishMost African stories these days, they talk about famine, HIV and AIDS, poverty or war.
Większość opowieści z Afryki mówi obecnie o głodzie, HIV i AIDS, ubóstwie albo wojnach.
EnglishAdrenaline and other medical aids for treating anaphylaxis should be available.
Adrenalina i inne środki stosowane w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego powinny być dostępne.
EnglishIn some patients with advanced HIV infection (AIDS) and a history of opportunistic infection,
U niektórych pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia HIV (AIDS), u których
EnglishThis is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
EnglishShe was 11 years old; her parents had both died from AIDS, her mother and then her father.
Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS. ~~~ Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS.
EnglishWhen most people think about the beginnings of AIDS, they're gonna think back to the 1980s.
Gdy większość ludzi myśli o początkach AIDS, wracają pamięcią do lat osiemdziesiątych.
EnglishWe are talking here of a generation which has not known a world without AIDS.
Mówimy tutaj o pokoleniu, dla którego świat bez AIDS nie istnieje.
EnglishSubject: EU support for the Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria
Przedmiot: Wsparcie UE dla Światowego Funduszu na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią (GFATM)
EnglishThe study measured how long it took the children to develop an AIDS-related illness.
Badanie to miało na celu ocenić, po jakim czasie u dzieci występowała choroba związana z AIDS.
EnglishHe lost his wife to AIDS a couple of years ago, and he's HIV-positive.
Przez AIDS kilka lat temu stracił żonę, i sam jest zakażony wirusem HIV.
EnglishThe aim of this resolution is to contribute to the fight against HIV/AIDS on a political level.
Przedmiotowa rezolucja ma stanowić wkład w walkę z HIV/AIDS na szczeblu politycznym.