EN

aide {rzeczownik}

volume_up
We should give congratulations here, regarding the fact that at last, Parliament has quickly got new regulations both for Members and for aides too.
Gratulujemy Parlamentowi, że w końcu szybko uzyskał nowe przepisy zarówno dotyczące członków, jak i doradców.
aide
He was the closest aide of Ibrahim Rugova, our Sakharov Prize Laureate, and he has been formally detained by the Serbs.
Był prawą ręką Ibrahima Rugowy, laureata nagrody im. Sacharowa, i był oficjalnie przetrzymywany przez Serbów.

Przykłady użycia - "aide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHe was the closest aide of Ibrahim Rugova, our Sakharov Prize Laureate, and he has been formally detained by the Serbs.
Był prawą ręką Ibrahima Rugowy, laureata nagrody im. Sacharowa, i był oficjalnie przetrzymywany przez Serbów.