"ahead of" po polsku

EN

"ahead of" - polskie tłumaczenie

PL

EN ahead of
volume_up

1. "sb/sth"

ahead of
volume_up
przed {przyim.} (kimś/czymś)
He said, "I know there are challenges ahead, there may be trouble ahead, but I fear no one.
"Wiem, że przed nami są wyzwania, że mogą być problemy, ale nie boję się żadnego.
Mr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
This is the task that lies ahead of us, and it is indeed a historic one.
Jest to zadanie, które mamy przed sobą i ma ono bez wątpienia znaczenie historyczne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ahead of"

ahead przysłówek
of przyimek
Polish

Przykłady użycia - "ahead of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishAnd we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
Patrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
EnglishThere now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishWith this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
Mając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.
EnglishI was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
Ja również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.
English(DE) Madam President, Mr Orbán, you have two difficult tasks ahead of you.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! Czekają Pana dwa trudne zadania.
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Jeżeli mamy skuteczniej ruszyć naprzód, muszą zostać rozwiązane problemy z przeszłości.
English. ~~~ If they're bored, they can go ahead.
Po prostu puszczają filmy, a jak się nudzą to przewijają nieistotne fragmenty.
EnglishIncome there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
Dochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
EnglishAnd when they get really happy about this, we go ahead and stymie them.
I kiedy już są naprawdę zadowolone z tego, idziemy dalej i utrudniamy im zadanie.
EnglishThat will provide encouraging impetus for the work that still lies ahead of us.
To nada świeży rozmach pracy, która jeszcze pozostała nam do wykonania.
EnglishLet me now turn to the policy priorities for the weeks and months ahead.
Przejdę teraz do priorytetów politycznych na nadchodzące tygodnie i miesiące.
EnglishNow we have to think very carefully about the strategy for the way ahead.
Teraz musimy bardzo ostrożnie zastanowić się nad strategią dalszych działań.
EnglishThe report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Sprawozdanie jest wyczerpujące, rzetelne i przedstawia nadchodzące wyzwania.
EnglishFinally, the G20 needs to take a lead in pushing ahead the trade agenda.
I wreszcie grupa G-20 musi objąć przywództwo w procesie realizacji agendy handlowej.
EnglishThere is, therefore, a pressing need to go ahead with the debate on the new own resources.
Zatem coraz bardziej potrzebna jest debata w sprawie nowych zasobów własnych.