"ah" po polsku

EN

"ah" - polskie tłumaczenie

volume_up
ah {wykrz.}
PL

EN ah
volume_up
{wykrzyknik}

ah (też: oh, phew)
volume_up
ach {wykrz.}
Now you might think, ah, there’s a solution: hallucinations.
Teraz możecie pomyśleć, ach, istnieje na to odpowiedź: halucynacje!
And they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Patrzyliby na to - ,,ach, to jest rysunek".
(Sings) "Ah, the first time that I made love to a rock shrimp ..."
Ach, pierwszy raz, gdy kochałem się z krewetką.
ah (też: oh, you’re kidding)
volume_up
e tam! {wykrz.}

Przykłady użycia - "ah" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Blisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010.
English"Ah!" say creationists. ~~~ "So you admit it's all interpretation.
"Oh!" powiedzieliby kreacjoniści "Przyznasz zatem ze to wszystko jest interpretacją.
EnglishPostbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn The Netherlands
Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Holandia
EnglishSome million years after -- pshoo-shoo, bloop-bloop -- ah, wake up!
Kilka milionów lat później -- pshoo-shoo, blup-blup -- ah, obudź się
English(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
pamiętaj, że w innym podejmujesz znacznie gorsze decyzje.
English(Laughter) So, I thought complexity was attacking me suddenly, so I thought, "Ah, simplicity.
(Śmiech) Wtedy myślę, że nagle atakuje mnie złożoność i jak ważna jest prostota.
EnglishAh sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evil-doers, children that deal corruptly!
Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, nasieniu złośliwych; synom skażonym!
EnglishNow once people start looking at this, they say, ah, this is a laptop project.
Kiedy ludzie stykają się z tym, mówią: "Aha!
English(Voice: Ah, I love him, Bob.) RF: Here's it going down a pathway.
Uwielbiam go, Bob. ~~~ Tutaj idzie chodnikiem.
EnglishVeluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648
Veluwezoom 22 NL- 1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648
EnglishVeluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 600
Veluwezoom 22 NL- 1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 600
EnglishThe patients, bless them, say, "Ah, Doc, I'm sorry, I've got a memory problem; that's why I'm here.
Pacjenci, wychwalajmy ich, mówią "Och Doktorze, przepraszam, mam problemy z pamięcia, właśnie dlatego jestem tutaj.
EnglishV Veluwezoon 22 1327 Ah Almere The Netherlands
Sandoz B. V Veluwezoon 22 1327 Ah Almere Holandia
EnglishYou can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
Nie można wytrenować goryla, by mówił choćby "aa".
EnglishAh ha, right. ~~~ Second question is, why is the sea blue?
Drugie pytanie: Czemu morze jest niebieskie?
EnglishAh, Bones, you know, ' cause what usually happens to me...
Bones, wiesz, co zazwyczaj mnie spotyka...
EnglishI have set the threatening sword against all their gates, that their heart may melt, and their stumblings be multiplied: ah!
We wszystkich bramach ich dałem strach miecza, aby się rozpłynęło serce, i upadków się namnożyło!
EnglishAh, problem!" It's more expensive to transport goods.
Aj, problem!" Transport towarów jest droższy.
EnglishInterviewer: Ah! Now, tell me why you had to do this?
Reporter: Powiedz, czemu musiałeś tak robić?!
EnglishAh, but the women are very happy you are a man!
Ale panie bardzo się cieszą, że jest pan mężczyzną!