"agribusiness" po polsku

EN

"agribusiness" - polskie tłumaczenie

EN

agribusiness {rzeczownik}

volume_up
agribusiness
We should therefore be focusing on helping developing countries in areas such as agriculture, rural development and agribusiness.
Powinniśmy skupić się na pomocy dla krajów rozwijających się w obszarach takich jak rolnictwo, rozwój terenów wiejskich i agrobiznesu.

Przykłady użycia - "agribusiness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEither they're outvoted by puppets of agribusiness, or they are puppets of agribusiness.
Albo są przegłosowani przez marionetki przemysłu rolniczego, albo sami nimi są.
EnglishHalf the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
Połowa ludzi, którzy opracowali piramidę żywienia jest związana z przemysłem rolniczym.
English(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
(Brawa) Rozwiązań na przyszłość nie należy szukać w agrobiznesie.
EnglishThanks to farm subsidies, the fine collaboration between agribusiness and Congress, soy, corn and cattle became king.
Dzięki subsydiom rolnym, wspaniałej współpracy biznesu rolniczego i Kongresu, soja, kukurydza i bydło zaczęły królować.
EnglishBulgarian farmers, like their European colleagues, expect wise decisions for the future of the agri-business in the Community.
Bułgarscy rolnicy, podobnie jak ich europejscy koledzy, oczekują mądrych decyzji odnośnie do przyszłości sektora rolnego we Wspólnocie.
EnglishWe should therefore be focusing on helping developing countries in areas such as agriculture, rural development and agribusiness.
Powinniśmy skupić się na pomocy dla krajów rozwijających się w obszarach takich jak rolnictwo, rozwój terenów wiejskich i agrobiznesu.
EnglishEuropean procedures in their present form are a veritable sieve through which the commercial interests of agribusiness can percolate freely.
Procedury europejskie w obecnie obowiązującej formie są jak prawdziwe sito, przez które z łatwością mogą przenikać korzyści handlowe agroprzedsiębiorstw.
EnglishBut in fact, with global warming and rising temperatures, all of a sudden you have vast wheat fields and agribusiness, and grain being produced in Siberia.
Ale tak naprawdę z powodu globalnego ocieplenia okazuje się, że wyrastają tam pola pszenicy i agrobiznesy, a zboża są produkowane na Syberii.
EnglishHow can we tell our young farmers that they cannot benefit from ICT to develop their agri-business industries because we have not provided them with the connectivity?
Jak możemy powiedzieć młodym rolnikom, że nie mogą w celu rozwijania swych gospodarstw rolnych korzystać z ICT, bo nie zapewniliśmy im łączności?

Synonimy (angielski) dla "agribusiness":

agribusiness