"agreeable" po polsku

EN

"agreeable" - polskie tłumaczenie

EN

agreeable {przymiotnik}

volume_up
The cooperation with the Commission was very agreeable and for that I am very grateful.
Współpraca z Komisją Europejską przebiegała w bardzo miłej atmosferze i jestem za to bardzo wdzięczny.
We hope that the unanimity of our vote has made his life and his work much more agreeable and I just wanted to emphasis this a second time.
Mamy nadzieję, że jednomyślność naszego głosowania spowodowała, że jego życie i praca stały się przyjemniejsze i chciałem po prostu jeszcze raz to podkreślić.

Przykłady użycia - "agreeable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe cooperation with the Commission was very agreeable and for that I am very grateful.
Współpraca z Komisją Europejską przebiegała w bardzo miłej atmosferze i jestem za to bardzo wdzięczny.
EnglishThat is an agreeable situation for nearly everyone but the citizen.
Sytuacja ta odpowiada prawie wszystkim, ale nie obywatelom.
EnglishHe was happy for his name to be put forward by our Group - Mr Binev asked him and he was perfectly agreeable.
Patriarcha był zadowolony ze wskazania przez grupę jego nazwiska - pan poseł Binev skonsultował to z nim i nie miał nic przeciwko.
EnglishI know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
A przecież znam go jako zdecydowanego zwolennika żeglugi śródlądowej i miałem nadzieję, że takie poprawki mu się spodobają.
EnglishWe hope that the unanimity of our vote has made his life and his work much more agreeable and I just wanted to emphasis this a second time.
Mamy nadzieję, że jednomyślność naszego głosowania spowodowała, że jego życie i praca stały się przyjemniejsze i chciałem po prostu jeszcze raz to podkreślić.
EnglishIt was agreeable to hear that, in the name of the Council and the Commission, the cooperation pact would focus on human rights and democracy and try to promote the development of the rule of law.
Miło było usłyszeć, że, ze strony Rady i Komisji, umowa o współpracy koncentrowałaby się na prawach człowieka i demokracji oraz wspierała budowanie rządów prawa.
EnglishConcerning energy purchases, if the honourable Member is agreeable, I will reply in writing because I think it is a very specific question and I would hesitate to give a concrete figure.
Odnośnie do zakupów energii, jeżeli szanowny pan poseł się zgodzi, to odpowiem na piśmie, gdyż moim zdaniem jest to bardzo szczególne pytanie i wahałbym się podać teraz konkretne liczby.

Synonimy (angielski) dla "agreeable":

agreeable
agreeably
agreeableness