"to agree upon" po polsku

EN

"to agree upon" - polskie tłumaczenie

EN

to agree upon {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to agree upon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is a compromise, but it is something that we have been able to agree upon.
Jest to kompromis, lecz jest to jednocześnie rozwiązanie, na które wszyscy mogliśmy się zgodzić.
EnglishIf the Commission’s opinion is positive, the Council must then agree upon a negotiating mandate.
Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna, Rada musi przyjąć mandat negocjacyjny.
EnglishWhat we already agree upon rather are principles and things that go without saying.
Kwestie, co do których już się zgadzamy, to raczej zasady i rzeczy, które rozumie się same przez się.
EnglishThe European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.
Parlament Europejski i Rada mogą, w pilnych przypadkach, uzgodnić termin wyrażenia zgody.
EnglishIf the Council and the Parliament cannot agree upon amendments, a second reading takes place.
Jeżeli Rada i Parlament nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie poprawek, odbywa się drugie czytanie.
EnglishFirstly, we need to agree upon a set minimum safety net for all sectors which are vulnerable to price fluctuations.
Po pierwsze, musimy uzgodnić wprowadzenie minimalnej siatki bezpieczeństwa dla wszystkich sektorów, które są wrażliwe na zmiany cen.
English. - Madam President, if I understand the last point correctly, it is about how can we enforce whatever we agree upon.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Jeżeli dobrze zrozumiałam ostatnią uwagę, chodzi o to, w jaki sposób możemy wyegzekwować to, co uda się nam uzgodnić.
EnglishI think that if unanimity can only agree upon a list of 13 Syrians to sanction, then it is the imperative of unanimity which ought to be scrapped.
Uważam, że jeżeli jednomyślność pozwala na stworzenie listy wyłącznie 13 Syryjczyków poddanych sankcjom, to należy znieść ten wymóg jednomyślności.
EnglishMeeting in Messina (Italy), the Foreign Ministers of Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands agree upon economic integration.
Ministrowie Spraw Zagranicznych Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga i Holandii na spotkaniu w Messynie we Włoszech uzgadniają sprawę integracji gospodarczej.

Synonimy (angielski) dla "agreed upon":

agreed upon

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to agree upon"

upon przyimek
upon przysłówek
Polish
to hit upon czasownik
to touch upon czasownik
to fall upon czasownik
to bring upon czasownik
Polish
to confer upon czasownik
to centre upon czasownik