"agranulocytosis" po polsku

EN

"agranulocytosis" - polskie tłumaczenie

EN

agranulocytosis {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
agranulocytosis
Disseminated intravascular coagulation, agranulocytosis, lymphadenopathy, eosinophilia
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, agranulocytoza, limfadenopatia, eozynofilia
In the event of agranulocytosis, a rechallenge is contraindicated.
U pacjentów z agranulocytozą ponowne zastosowanie deferypronu jest przeciwwskazane.
Anaemia, Thrombocytopenia Granulocytopenia Agranulocytosis
niedokrwistość, trombocytopenia granulocytopenia agranulocytoza

Przykłady użycia - "agranulocytosis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
senność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, senność, drżenie
EnglishDisseminated intravascular coagulation, agranulocytosis, lymphadenopathy, eosinophilia
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, agranulocytoza, limfadenopatia, eozynofilia
Englishthrombocytopenia, eosinophilia, pancytopenia and agranulocytosis, anemia, leucopenia.
senność, depresja, omamy, splątanie, zawroty głowy i parestezje, drżenie
Englishsevere reduction in certain white blood corpuscles (agranulocytosis).
znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych określonego typu (agranulocytoza)
EnglishIn the event of agranulocytosis, a rechallenge is contraindicated.
U pacjentów z agranulocytozą ponowne zastosowanie deferypronu jest przeciwwskazane.
English(≥ 1/ 100 to < 1/ 10) Increased liver enzymes Neutropenia Agranulocytosis Headache
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Zaburzenia układu nerwowego
EnglishNeutropenia and agranulocytosis resolved once therapy was withdrawn.
Neutropenia i agranulocytoza ustępowały po odstawieniu deferypronu.
EnglishVery rare: haemolytic anaemia, pancytopenia, agranulocytosis.
Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, agranulocytoza.
Englishneutropaenia (including agranulocytosis), leucopaenia, thrombocytopaenia, anaemia,, lymphadenopathy, leucocytosis
neutropenia (w tym agranulocytoza), leukopenia, zmniejszenie liczby płytek krwi,
EnglishHaemolytic anaemia Agranulocytosis Pancytopenia (life- threatening) Bone marrow depression (life- threatening)
Pancytopenia (zagrażająca życiu) Hamowanie czynności szpiku kostnego (zagrażające życiu)
EnglishIn case of fever related to infections or agranulocytosis, an antibiotic treatment is indicated.
W przypadku gorączki związanej z zakażeniami lub agranulocytozą, wskazane jest leczenie antybiotykami.
EnglishAnaemia, Thrombocytopenia Granulocytopenia Agranulocytosis
niedokrwistość, trombocytopenia granulocytopenia agranulocytoza
EnglishNeutropenia/ Agranulocytosis Deferiprone has been shown to cause neutropenia, including agranulocytosis.
Neutropenia i agranulocytoza Wykazano, że deferypron powoduje neutropenię, w tym agranulocytozę.
EnglishIn the event of severe neutropenia or agranulocytosis:
W przypadku wystąpienia ostrej neutropenii lub agranulocytozy:
Englisha marked decrease of some white blood cells (agranulocytosis),
zmiejszenie ilości białych krwinek (agranulocytoza),
EnglishReversible agranulocytosis has been reported as a rare occurrence in clinical studies with Remeron.
Odwracalna agranulocytoza była opisywana jako rzadko występująca w badaniach klinicznych z produktem Remeron.
EnglishAnaemia Thrombocytopenia, Neutropenia Agranulocytosis
Niedokrwistość Trombocytopenia, neutropenia Agranulocytoza
EnglishA blood test will be taken to check possible reduction of white blood cells (agranulocytosis).
Zostanie wykonane badanie krwi w celu rozpoznania ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).
EnglishA blood test will be taken to check possible reduction of white blood cells (agranulocytosis).
Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza).
EnglishAgranulocytosis Aplastic anaemia Leucocytosis Leucopoenia Lymphadenopathy Pancytopenia, Thrombocytopenia
Niedokrwistość aplastyczna Leukocytoza Leukopenia Powiększenie węzłów chłonnych Pancytopenia Trombocytopenia

Synonimy (angielski) dla "agranulocytosis":

agranulocytosis