"agora" po polsku

EN

"agora" - polskie tłumaczenie

PL
PL

"agora" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

agora {rzeczownik}

volume_up
1. Historia
I am referring in this instance to initiatives such as Europe by Satellite, Citizens' Agora and other citizen forums on various topics.
Mam w tym przypadku na myśli takie inicjatywy jak "Europe by Satellite” czy "Agora obywatelska” i inne fora obywatelskie poświęcone różnym tematom.
I forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.
Zapomniałem powiedzieć o artykule dotyczącym agory, w przypadku którego panowie posłowie Botopoulos i Onesta mogą sobie przypisać autorstwo.
PL

agora {żeński}

volume_up
1. Historia
agora
Mam w tym przypadku na myśli takie inicjatywy jak "Europe by Satellite” czy "Agora obywatelska” i inne fora obywatelskie poświęcone różnym tematom.
I am referring in this instance to initiatives such as Europe by Satellite, Citizens' Agora and other citizen forums on various topics.
Zapomniałem powiedzieć o artykule dotyczącym agory, w przypadku którego panowie posłowie Botopoulos i Onesta mogą sobie przypisać autorstwo.
I forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.

Przykłady użycia - "agora" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.
Zapomniałem powiedzieć o artykule dotyczącym agory, w przypadku którego panowie posłowie Botopoulos i Onesta mogą sobie przypisać autorstwo.
EnglishI am referring in this instance to initiatives such as Europe by Satellite, Citizens' Agora and other citizen forums on various topics.
Mam w tym przypadku na myśli takie inicjatywy jak "Europe by Satellite” czy "Agora obywatelska” i inne fora obywatelskie poświęcone różnym tematom.
EnglishI should also mention Agora, Parliament's forum with civil society, which is making history and is a really important instrument.
Chciałbym również wspomnieć o Agorze, forum Parlamentu i społeczeństwa obywatelskiego, które tworzy historię i jest rzeczywiście bardzo ważnym instrumentem.

Synonimy (angielski) dla "agora":

agora