EN

agony {rzeczownik}

volume_up
And that's the great non-articulated agony of suburbia and one of the reasons that it lends itself to ridicule.
I to jest wielka, niewypowiedziana agonia przedmieść, i jedna z przyczyn ich śmieszności.
Agonia jako akt namiętności."
Madam President, we have watched Zimbabwe's slow agony for many years.
Pani przewodnicząca! Od wielu lat patrzymy na powolną agonię Zimbabwe.
agony (też: ordeal, torment)
Przyczynia się jedynie do przedłużenia męki.
agony
volume_up
katusze {niemęskoos.}
agony
PL

agon {męski}

volume_up
1. "część komedii staroattyckiej", Teatr
agon

Przykłady użycia - "agony" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, we have watched Zimbabwe's slow agony for many years.
Pani przewodnicząca! Od wielu lat patrzymy na powolną agonię Zimbabwe.
EnglishAnd that's the great non-articulated agony of suburbia and one of the reasons that it lends itself to ridicule.
I to jest wielka, niewypowiedziana agonia przedmieść, i jedna z przyczyn ich śmieszności.
EnglishHowever, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
Lecz jeśli o to chodzi, lepiej przeciąć ten wrzód już teraz, zamiast męczyć się z nim w nieskończoność.
English(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Musimy teraz chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię.
EnglishI mean, even the stupid "reply all" regrets can leave us in a fit of excruciating agony for days.
To znaczy nawet te głupie żale związane z "odpowiedz wszystkim" mogą przez wiele dni potwornie nas męczyć.
EnglishSitting beside me was a young soldier screaming in agony.
Siedzący za mną młody żołnierz krzyczał w agonii.
English. ~~~ No fear, no agony.
Ten człowiek był bohaterem, Jonas Salk, Zniszczył jedną z najgorszych plag, która zagrażała ludzkości.
EnglishIt is said that hanging using these European cranes is particularly cruel and the agony lasts for a long period.
Mówi się, że wieszanie przy użyciu tych europejskich dźwigów jest szczególnie okrutne, a agonia długotrwała.
EnglishAnd being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became as it were great drops of blood falling down upon the ground.
Ale będąc w boju, gorliwiej się modlił, a był pot jego jako krople krwi ściekające na ziemię.
EnglishIt only serves to prolong the agony.
EnglishI just wanted to put an end to that agony.
EnglishThe agony as an act of passion."
EnglishThe EU has been trying for years, with funding and know-how, to release the country from its agony, but the results are not overwhelming.
UE próbuje od lat wydobyć ten kraj z marazmu, przekazując środki finansowe i know-how, ale rezultaty nie są oszałamiające.
EnglishBecause we were in the age before anesthesia, the agony of the patient is really as much of the public spectacle as the surgery itself.
Ponieważ jesteśmy w wieku przed wynalezieniem anestezji, agonia pacjenta jest tak naprawdę taką samą częścią spektaklu jak sama operacja.
EnglishAnd I was in so much agony.
EnglishAt this point in time it is too early to speculate when exactly Kosovo's status will be resolved but it is clear that prolonging the agony will not serve anybody's purpose.
W tym momencie jest za wcześnie na spekulacje, kiedy dokładnie zostanie rozwiązana kwestia statusu Kosowa, ale oczywiste jest, że przedłużanie agonii nikomu nie będzie służyć.

Synonimy (angielski) dla "agony":

agony