"agonist" po polsku

EN

"agonist" - polskie tłumaczenie

EN

agonist {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
Pramipexole Teva is a dopamine agonist and works by stimulating dopamine receptors in the brain.
Lek Pramipexole Teva jest agonistą dopaminy, który pobudza receptory dopaminy w mózgu.
Salbutamol is a beta2-adrenergic receptor agonist.
Salbutamol jest agonistą receptora adrenergicznego beta2.
Agomelatine is a melatonergic agonist (MT1 and MT2 receptors) and 5-HT2C antagonist.
Agomelatyna jest agonistą melatonergicznym (receptorów MT1 i MT2) i antagonistą receptorów 5- HT2C.

Przykłady użycia - "agonist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTelmisartan does not exhibit any partial agonist activity at the AT1 receptor.
Telmisartan nie wykazuje nawet częściowych działań agonistycznych w stosunku do
EnglishTelmisartan does not exhibit any partial agonist activity at the AT1 receptor.
Telmisartan nie wykazuje nawet częściowych działań agonistycznych w stosunku do receptora AT1.
EnglishTelmisartan does not exhibit any partial agonist activity at the AT1 receptor.
Telmisartan nie wykazuje nawet częściowego działania agonistycznego w stosunku do receptora AT1.
EnglishThere is no established antidote for overdose of a dopamine agonist.
Nie ma ustalonego antidotum w przypadku przedawkowania agonisty dopaminy.
EnglishPramipexole Teva is a dopamine agonist and works by stimulating dopamine receptors in the brain.
Lek Pramipexole Teva jest agonistą dopaminy, który pobudza receptory dopaminy w mózgu.
EnglishAgomelatine is a melatonergic agonist (MT1 and MT2 receptors) and 5-HT2C antagonist.
Agomelatyna jest agonistą melatonergicznym (receptorów MT1 i MT2) i antagonistą receptorów 5- HT2C.
Englishpatients already adequately controlled on both inhaled corticosteroid and long-acting beta-2-agonist.
u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym
EnglishMost of these signs are due to alpha-2- adreno-receptor agonist effects.
Większość z tych objawów spowodowana jest działaniem agonistycznym na receptory alfa- 2- adrenergiczne.
EnglishThe bronchodilation effect caused by a β -agonist was additive to that caused by montelukast.
Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez montelukast potęgowało efekt działania ß- agonisty.
EnglishIf an acute attack occurs, a short-acting inhaled β -agonist should be used.
Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy stosować preparat krótko działającego ß- agonisty w postaci wziewnej.
Englishpatients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and ‘ as needed’ inhaled short acting beta-2-agonist
u pacjentów, u których objawy astmy można opanować kortykosteroidem wziewnym
EnglishThe active substance in Oprymea, pramipexole, is a dopamine agonist, which imitates the action of dopamine.
Substancja czynna preparatu Oprymea, pramipeksol, jest agonistą dopaminy, imitującym działanie dopaminy.
EnglishSalbutamol is a beta2-adrenergic receptor agonist.
Salbutamol jest agonistą receptora adrenergicznego beta2.
EnglishRopinirole is a non ergoline D2/ D3 dopamine agonist which stimulates striatal dopamine receptors.
Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/ D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.
EnglishFor example, following two weeks of treatment with an agonist, 150-225 IU GONAL-f are administered for the first 7 days.
Podawanie obu leków kontynuowane jest do momentu uzyskania odpowiedniej dojrzałości pęcherzyków.
EnglishAzagly-nafarelin, a GnRH agonist, has biphasic effects on the pituitary gland when administered continuously.
Azagly- nafarelina, agonista GnRH, podczas podawania ciągłego wywiera dwufazowe działanie na przysadkę mózgową.
EnglishThe dosage of metformin or PPARγ agonist should be maintained, and sitagliptin administered concomitantly.
Nale y utrzyma dotychczasowe dawkowanie metforminy lub agonisty receptora PPARγ i jednocze nie stosowa sitagliptyn.
EnglishThe between group difference in LS means for the percentage of days with β -agonist use was significant:
Dla tego parametru średnia różnica pomiędzy grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna i wyniosła:
EnglishRopinirole is a non ergoline D2/ D3 dopamine agonist which stimulates striatal dopamine receptors.
47/ 85 Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/ D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.
EnglishThe dosage of metformin or PPARγ agonist should be maintained, and sitagliptin administered concomitantly.
Należy utrzymać dotychczasowe dawkowanie metforminy lub agonisty receptora PPARγ i jednocześnie stosować sitagliptynę.

Synonimy (angielski) dla "agonist":

agonist
agonistic