"to agonise" po polsku

EN

"to agonise" - polskie tłumaczenie

EN

to agonise {czasownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
to agonise (też: to agonize)

Przykłady użycia - "to agonise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe tend to agonise for months over this or that amendment, but often put no effort into finding out whether the legislation has had its desired effect.
Mamy zwyczaj zadręczania się miesiącami tą lub inną zmianą, ale często nie wkładamy żadnego wysiłku w ustalenie, czy dany akt prawny przyniósł pożądane skutki.
EnglishBut, also in the past nine years, we have had to agonise over so-called crises, such as the resignation of the Santer Commission and the rejection of the Constitutional Treaty.
Jednakże w ciągu dziewięciu ostatnich lat musieliśmy także męczyć się nad tzw. kryzysami, takimi jak rezygnacja Komisji Santera i odrzucenie traktatu konstytucyjnego.

Synonimy (angielski) dla "agonised":

agonised
English
Pozostałe hasła