EN

agitation {rzeczownik}

volume_up
Apathy, Hallucinations, Myoclonus, Agitation, Impaired coordination and balance
miokloniczne mięśni, Pobudzenie, Zaburzenia koordynacji i równowagi
Apathy, Hallucinations, Myoclonus, Agitation, Impaired coordination and balance
Apatia, Omamy, Skurcze miokloniczne mięśni, Pobudzenie, Zaburzenia koordynacji i równowagi
hyperactivity, agitation, confusion, disorientation, hallucinations
nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy
agitation (też: emotion)
agitation

Przykłady użycia - "agitation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRare: agitation, apathy, clinging, emotional changes, nervousness, restlessness.
Rzadko: pobudzenie, apatia, osobowość zależna, zmiany emocjonalne, nerwowość, niepokój.
EnglishAfter thorough agitation, PROCOMVAX is a slightly opaque, white suspension.
Po dokładnym wstrząśnięciu PROCOMVAX jest lekko opalizującą, białą zawiesiną.
EnglishVigorous shaking/ agitation should be avoided to prevent foaming of the product.
Należy unikać energicznego wstrząsania, aby uniknąć spienienia roztworu.
EnglishApathy, Hallucinations, Myoclonus, Agitation, Impaired coordination and balance
Apatia, Omamy, Skurcze miokloniczne mięśni, Pobudzenie, Zaburzenia koordynacji i równowagi
Englishagitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormal
pobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
EnglishOther neuropsychiatric events include psychosis, paranoia, hallucinations, and agitation.
Inne zdarzenia neuropsychiatryczne to psychozy, paranoja, omamy i pobudzenie ruchowe.
EnglishApathy, Hallucinations, Myoclonus, Agitation, Impaired coordination and balance
miokloniczne mięśni, Pobudzenie, Zaburzenia koordynacji i równowagi
EnglishComplete resuspension should be ensured by mild agitation of the vial before use.
Przed użyciem należy zawiesinę ponownie delikatnie wymieszać tak, aby była całkowicie rozpuszczona.
EnglishDepression, Insomnia, Anxiety Agitation, Sleep disorder Mania, Libido decreased, Nervousness
Depresja, bezsenność, lęk Pobudzenie, zaburzenia snu Mania, obniżenie libido, nerwowość,
EnglishCommon: perverted sensation of taste, dizziness, headache, insomnia, agitation, confusion.
Często: zaburzenia smaku, zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność, pobudzenie, dezorientacja.
EnglishThorough agitation is necessary to achieve suspension of the vaccine.
Dokładne wstrząśnięcie jest niezbędne do uzyskania szczepionki w postaci jednorodnej zawiesiny.
EnglishAgitation, depersonalisation, emotional lability 23 4.9 Overdose
Pobudzenie, utrata poczucia własnej realności, chwiejność emocjonalna
Englishhyperactivity, agitation, confusion, disorientation, hallucinations
nadmierna aktywność, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy
EnglishComplete resuspension should be ensured by mild agitation before use.
Przed użyciem należy zawiesinę ponownie delikatnie wymieszać tak, aby była całkowicie rozpuszczona.
Englishspeech disorder, delirium, acute brain syndrome, agitation, confusion, depression, psychosis)
afazja, zaburzenia mowy, majaczenie, ostry zespół mózgowy, pobudzenie, splątanie, depresja, psychoza).
EnglishAgitation, apathy, behaviour disorder, depression, hallucination
Pobudzenie, apatia, zaburzenia zachowania, depresja, omamy
EnglishCommon: apathia Uncommon: nightmares, amnesia, emotional instability Rare: depression, agitation
Często: apatia Niezbyt często: koszmary nocne, amnezja, chwiejność emocjonalna Rzadko: depresja, pobudzenie
EnglishInsomnia, hallucinations, confusion, nightmares, agitation
bezsenność, omamy, splątanie, koszmary nocne, pobudzenie
EnglishAfter thorough agitation, it is a white, cloudy liquid.
Po dokładnym wstrząśnięciu, jest on białym, mętnym płynem.
Englishagitation, nervousness; suicide attempt, suicidal ideation, and completed suicide (see section 4.4)
nadmierne pobudzenie, nerwowość; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa (patrz punkt 4. 4)

Synonimy (angielski) dla "agitation":

agitation
agitator
English
agitating