EN

agitating {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "agitating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMix by inversion, rolling the container, avoid foaming or agitating the solution.
Nie dopuścić do spienienia lub wzburzenia roztworu.
EnglishShe was just released a couple of weeks ago, and we're very concerned to see how long she will be free, because she is already out in the streets in Rangoon, agitating for change.
Została uwolniona zaledwie kilka dni temu, bardzo się martwimy, jak długo pozostanie na wolności, gdyż już jest ponownie na ulicach Rangunu, agitując na rzecz zmian.
EnglishHow the Commission is agitating for the implementation of the Directive on protection of the victims of trafficking in the Member States is not transparent, nor is its implementation being monitored.
Jak Komisja agituje za wdrożeniem dyrektywy o ochronie ofiar przemytu w państwach członkowskich nie jest oczywiste, tak jak i fakt, czy wdrożenie to jest monitorowane.

Synonimy (angielski) dla "agitating":

agitating
agitation
agitator
English