"aggressor" po polsku

EN

"aggressor" - polskie tłumaczenie

EN

aggressor {rzeczownik}

volume_up
The action taken by Member States shows that crime can be prevented at European level when the aggressor or aggressors are identified.
Działanie to, którego podjęły się państwa członkowskie, świadczy o tym, że można zapobiegać przestępstwom na szczeblu europejskim, gdy znana jest tożsamość napastnika lub napastników.
Victims are unfairly forgotten about, and it is paradoxical that aggressors often have many more rights and that there is more said about aggressors' rights than victims' rights.
To niesprawiedliwe, że zapomina się o ofiarach i paradoksem jest, że napastnicy mają często o wiele więcej praw i o wiele więcej mówi się o prawach napastników niż ofiar.
aggressor
Your actions mean that you have become the aggressor, not the victim.
Wasze działania dowodzą, że wasz kraj stał się agresorem, nie ofiarą.
The first thing that needs to said here is that Russia was not the aggressor and reacted to the war started by Saakashvili.
Po pierwsze, należy powiedzieć, że Rosja nie była agresorem, a jej działania były odpowiedzią na wojnę rozpoczętą przez Saakaszwiliego.
The holding of joint Russian-Belarusian military exercises on the assumption that the aggressor is one of the Member States of the European Union is extremely disturbing.
Przeprowadzenie wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych przy założeniu, że agresorem jest jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej jest wysoce niepokojące.

Przykłady użycia - "aggressor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
W większości przypadków oprawcą jest mąż, partner lub osoba znajoma.
EnglishYour actions mean that you have become the aggressor, not the victim.
Wasze działania dowodzą, że wasz kraj stał się agresorem, nie ofiarą.
EnglishIn 1939 it was naïvely believed that sacrificing selected smaller states would satisfy the aggressor.
W 1939 roku naiwnie sądzono, że poświęcenie wybranych mniejszych państw nasyci agresora.
EnglishThe first thing that needs to said here is that Russia was not the aggressor and reacted to the war started by Saakashvili.
Po pierwsze, należy powiedzieć, że Rosja nie była agresorem, a jej działania były odpowiedzią na wojnę rozpoczętą przez Saakaszwiliego.
EnglishIt is not possible to put Muslim or Christian communities in the role of either aggressor or victim, since historically they have, unfortunately, been both.
Nie można społeczności muzułmańskiej ani chrześcijańskiej przypisać ról agresora czy ofiary, bo niestety w historii były raz jednymi, raz drugimi.
EnglishLack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
Brak solidarności i uzależnianie się od agresora zawsze stanowi dla niego zachętę, tym bardziej jeżeli za wygodę jednych partnerów płacą inni.
EnglishThe action taken by Member States shows that crime can be prevented at European level when the aggressor or aggressors are identified.
Działanie to, którego podjęły się państwa członkowskie, świadczy o tym, że można zapobiegać przestępstwom na szczeblu europejskim, gdy znana jest tożsamość napastnika lub napastników.
EnglishThe holding of joint Russian-Belarusian military exercises on the assumption that the aggressor is one of the Member States of the European Union is extremely disturbing.
Przeprowadzenie wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych przy założeniu, że agresorem jest jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej jest wysoce niepokojące.

Synonimy (angielski) dla "aggressor":

aggressor