EN

aggressively {przysłówek}

volume_up
aggressively
It seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
That establishment recently reacted aggressively once again.
Ostatnio, establishment ten znowu zareagował agresywnie.
I'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.
Myślę: "No tak, podekscytowany nowojorski Żyd, pewnie mówię zbyt agresywnie", więc zwolniłem.
aggressively (też: dynamically, rapidly)
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
Mam nadzieję, że prace w tym względzie będą posuwać się bardzo dynamicznie w nadchodzących miesiącach.

Przykłady użycia - "aggressively" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
EnglishIt is a heterogeneous disease which can be relatively innocent or aggressively malignant.
Choroba ma charakter heterogenny i może być stosunkowo łagodna lub bardzo złośliwa.
EnglishI'm talking a little too aggressively, whatever, so you know, I slowed down.
Myślę: "No tak, podekscytowany nowojorski Żyd, pewnie mówię zbyt agresywnie", więc zwolniłem.
EnglishI hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
Mam nadzieję, że prace w tym względzie będą posuwać się bardzo dynamicznie w nadchodzących miesiącach.
EnglishThat establishment recently reacted aggressively once again.
Ostatnio, establishment ten znowu zareagował agresywnie.
EnglishThis is powered by low-cost VSAT technology, aggressively trying to reach farmers to bring them into the market.
Napędzane jest to niskonakładową technologią VSAT, agresywnie wypychającą rolników na rynek...
EnglishIf Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.
EnglishThe US is aggressively lowering its base rates, which means money is being pumped into the financial institutions.
USA agresywnie obniżają podstawowe stopy oprocentowania, co oznacza, że pieniądze są pompowane w instytucje finansowe.
EnglishAnd so I would like to see the GNEP program, that was developed in the Bush administration, go forward aggressively.
Oczekuję na szybki postęp programu Światowego Partnerstwa Energii Jądrowej, opracowanego przez rząd Busha (ang. GNEP).
EnglishThe lack of a common EU policy in this sphere is being aggressively exploited by Russia, with most EU Member States taking a passive stance.
Brak wspólnej polityki UE w tym względzie agresywnie wykorzystuje Rosja, przy biernej postawie większości państw członkowskich UE.
EnglishShould diarrhoea occur during treatment with oral topotecan, physicians are advised to aggressively manage diarrhoea.
W przypadku wystąpienia biegunki podczas leczenia topotekanem doustnie zaleca się, aby lekarz zastosował intensywne postępowanie w celu opanowania biegunki.
EnglishThus the economics of building conventional coal power stations remain acceptable and I do not know how that fits in with aggressively combating climate change.
Tak więc ekonomika budowania konwencjonalnych elektrowni węglowych jest akceptowana i nie wiem jak to się ma do agresywnej walki ze zmianą klimatu.
EnglishAnother issue on which the Commission should intervene more aggressively is the fight against counterfeiting and the protection of intellectual property rights.
Kolejną kwestią, w przypadku której Komisja powinna interweniować w bardziej zdecydowany sposób, jest walka z fałszerstwami i ochrona praw własności intelektualnej.
EnglishAll patients with PWS should be monitored for signs of respiratory infections which should be diagnosed as early as possible and treated aggressively.
Wszystkich pacjentów z zespołem PWS należy monitorować w celu wykrycia objawów zakażenia układu oddechowego, które należy rozpoznawać i intensywnie leczyć najwcześniej jak to możliwe.

Synonimy (angielski) dla "aggressively":

aggressively
English
aggression
aggressive