EN

aggressive {przymiotnik}

volume_up
Lastly, online advertising is often aggressive and intrusive.
I sprawa ostatnia: reklama internetowa ma często charakter agresywny i nachalny.
I find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
To okropne, że ktoś mógł zachować się w stosunku do mnie w tak jawnie agresywny sposób.
Don't be too aggressive, it doesn't work.
Nie bądź zbyt agresywny, to nie działa.
aggressive (też: obstreperous, truculent)

Przykłady użycia - "aggressive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
Nie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
EnglishIt is clear that a dictator cannot be cowed merely by aggressive posturing.
To jasne, że dyktatora nie da się zastraszyć samym przyjmowaniem agresywnych póz.
EnglishThe Union has been reduced to an aggressive and pretentious liberal doctrine.
Unia została sprowadzona do agresywnej i pretensjonalnej doktryny liberalnej.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
W stanie Nowy Jork, Robert Moses prowadził agresywną kampanię rozbudowy autostrad.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Zaczyna się selekcja złych, agresywnych komórek, co nazywamy selekcją klonalną.
EnglishWhat defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Jakie są mechanizmy obronne i ochronne przeciwko agresywnemu eksportowi?
EnglishSuicide ideation Suicide, suicide attempts, aggressive behaviour (sometimes
Samobójstwo, próby samobójcze, agresywne zachowanie Bardzo rzadko:
EnglishThe military regime is becoming more aggressive as regards political prisoners.
Reżim wojskowy zaostrza działania wobec więźniów politycznych.
EnglishLastly, online advertising is often aggressive and intrusive.
I sprawa ostatnia: reklama internetowa ma często charakter agresywny i nachalny.
EnglishFeeling agitated or nervous, aggressive behaviour, feelings of apathy, confusion, unusual dreams,
Uczucie pobudzenia lub nerwowości, zachowania agresywne, uczucie apatii, splątanie,
EnglishFeeling agitated or nervous, aggressive behaviour, feelings of apathy, confusion, altered sleeping
Uczucie pobudzenia lub nerwowości, zachowania agresywne, uczucie apatii, splątanie,
EnglishI hope that we are now all agreed on more aggressive investment.
Mam nadzieję, że teraz wszyscy zgadzamy się na agresywniejsze inwestowanie.
EnglishHow can Russia and other nations fail to see in all that anything but an aggressive attitude?
Jak Rosja oraz inne kraje mogłyby nie dostrzec w tym wszystkim agresji?
EnglishI find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
To okropne, że ktoś mógł zachować się w stosunku do mnie w tak jawnie agresywny sposób.
EnglishThis attack on conviction is more aggressive towards Christianity in certain quarters.
W niektórych regionach takie ataki przeciwko wyznaniu są bardziej agresywne wobec chrześcijaństwa.
EnglishNow males, when they fight, if they're really aggressive, they turn white.
Robią to poprzez uderzanie się zadami. ~~~ Intresujący sposób.
EnglishThis is not economics, it is politics, and quite aggressive at that.
Nie chodzi tu o gospodarkę, chodzi o politykę i co trzeba przyznać, politykę bardzo agresywną.
EnglishSo these animals are wonderfully aggressive, and are really hungry all the time.
Zwierzęta te są cudownie agresywne i wiecznie głodne.
EnglishOne is because I'm pretty aggressive, and I try and find, you know, opportunities.
Jestem dość agresywna, szukam możliwości i znajduję je.

"aggressive growth" - polskie tłumaczenie

aggressive growth
Polish
  • agresywny wzrost
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "aggressive":

aggressive
aggression
aggressively
English