EN

aggression {rzeczownik}

volume_up
aggression
Emotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
zaburzenia emocjonalne, zmiany nastroju, agresja, nerwowość, zmniejszenie popędu płciowego
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Zdaniem Rosji najlepszym instrumentem ochrony praw człowieka jest agresja militarna.
Persistent aggression in patients with moderate to severe Alzheimer's dementia
Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu Alzheimer’ a w stopniu umiarkowanym do ciężkiego

Przykłady użycia - "aggression" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
EnglishMore women die from the aggression directed against them than die from cancer.
Więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji niż umiera na raka.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Jak wiele przypadków zewnętrznej interwencji i agresji on odzwierciedla?
EnglishEmotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
zaburzenia emocjonalne, zmiany nastroju, agresja, nerwowość, zmniejszenie popędu płciowego
Englishthe mentioning of reports of aggression in relation to starting and discontinuing treatment;
doniesienia o występowaniu zachowań agresywnych związanych z rozpoczynaniem lub
EnglishIn their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Zdaniem Rosji najlepszym instrumentem ochrony praw człowieka jest agresja militarna.
EnglishI believe we should react very forcefully indeed to any instance of aggression towards Taiwan.
Uważam, że powinniśmy reagować z całą siłą na każdy przejaw agresji wobec Tajwanu.
EnglishNow it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Dziś zapalenie papierosa podczas spotkania towarzyskiego jest niemal wyrazem agresji.
EnglishPsychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
Psychologowie twierdzą, że agresja jest dużo bardziej powszechna w czasach kryzysu.
EnglishThese acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Od początku 2011 roku te akty agresji powtórzyły się dwukrotnie.
EnglishPersistent aggression in patients with moderate to severe Alzheimer's dementia
Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu Alzheimer’ a w stopniu umiarkowanym do ciężkiego
EnglishThe conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
Podczas konferencji w Kampali trzeba popracować nad definicją pojęcia "wojny agresywnej”.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
Właśnie dlatego wzbudza taką wściekłość i agresję duchownych oraz prawicowych polityków.
EnglishNATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
NATO używała amunicji DU w trakcie swojej agresji przeciw Jugosławii.
EnglishThe tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Rozpowszechniana przez środki masowego przekazu tyrania seksualizacji agresji oddziaływuje na ...
EnglishYet, in Europe, many women and young girls continue to live in the shadow of aggression or exploitation.
Wiele kobiet i dziewcząt w Europie nadal jednak żyje w mroku przemocy lub wyzysku.
EnglishAnd instead of clearly condemning this aggression what does Parliament do?
Zamiast jednoznacznie potępić tę agresję, co robi Parlament?
EnglishAll efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
Należy wszelkimi sposobami ograniczyć przemoc i agresję w szkole.
EnglishMr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
Panie Przewodniczący! Doświadczamy tu pewnej interesującej agresji ze strony naszej włoskiej koleżanki.
EnglishWe must fight this disease on all fronts, with strong aggression and endless determination.
Musimy walczyć z tą chorobą na wszystkich frontach, z ogromną agresją i nieskończoną determinacją.

Synonimy (angielski) dla "aggression":

aggression
aggressive
aggressively
English